Så drabbar höga bensinpriser Båstad

Båstads kommun | Bränslepriser |
Bensinpriserna påverkar olika delar av landet på olika sätt
Martin Olsson, Newsworthy

Det höga bensinpriset slår olika över landet. Ökar priset med fem kronor innebär det 2 600 kronor extra per år och körkortsinnehavare i Båstad. I Stockholm kostar motsvarande höjning 1 400 kronor per person.

Drivmedelspriserna skjuter i höjden, inte minst sedan Rysslands invasion av Ukraina. För ett år sedan låg både bensin- och dieselpriserna kring 16 kronor litern och sedan krigsutbrottet har bensinen kostat över 20 kronor litern och dieseln över 22 kronor.

Bensin- och dieselpriserna per dag sedan januari 2021

Hur priset påverkar konsumenten beror förstås på hur vilken bil man har, vilket drivmedel man använder och hur mycket man kör. Och hur mycket man kör skiljer sig åt över landet.

I Båstad finns ungefär 8 100 privatägda personbilar, som under 2020 körde 8,7 miljoner mil. Utslaget på de 11 600 körkortsinnehavarna i kommunen är det 744 mil per år och person i snitt.

Om man tänker sig att genomsnittschauffören kör en bensinbil som drar 0,7 liter bränsle per mil innebär ett bensinpris på 19 kronor litern en total bränslekostnad på ungefär 9 900 kronor per år. Ett fem kronor högre bensinpris innebär att årskostnaden ökar med runt 2 600 kronor.

Stockholmare kör minst

Längst genomsnittssträcka i Skåne län kör körkortsinnehavarna i Svalöv, 980 mil per körkort, vilket är den längsta sträckan i hela landet.I andra änden av skalan finns Malmö, (540 per körkort). Och i Stockholm, där genomsnittschauffören kör kortaste sträckan i landet, kör de i snitt 390 mil.

I vårt räkneexempel, där priset ökar med fem kronor, innebär det att kostnaden ökar med 3 400 kronor per körkortsinnehavare i Svalöv medan motsvarande ökning i Stockholm är 1 400.

Sätter man körsträckorna i relation till antalet personbilar i kommunen är skillnaderna inte så dramatiska. De flesta kommuner ligger i närheten av 1 000 mil per bil. Men räknar vi däremot körsträcka per körkortsinnehavare blir skillnaderna betydligt större, eftersom bilägandet ser olika ut i olika delar av landet. Det är till exempel vanligare att äga två bilar på landsbygden.

Körsträckor i Skåne län
KommunKörsträcka per fordon (mil)Körsträcka per körkort (mil)Ökad årskostnad vid fem kronor högre bensinpris*
Svalöv1 193980+3 400 kronor
Bjuv1 103973+3 400 kronor
Åstorp1 099940+3 300 kronor
Klippan1 105928+3 200 kronor
Sjöbo1 177887+3 100 kronor
Östra Göinge1 116879+3 100 kronor
Örkelljunga1 131865+3 000 kronor
Perstorp1 110853+3 000 kronor
Skurup1 137852+3 000 kronor
Kävlinge1 118851+3 000 kronor
Eslöv1 152848+3 000 kronor
Hörby1 165848+3 000 kronor
Svedala1 151847+3 000 kronor
Bromölla1 078847+3 000 kronor
Höör1 173842+2 900 kronor
Trelleborg1 075797+2 800 kronor
Tomelilla1 063789+2 800 kronor
Osby1 089783+2 700 kronor
Hässleholm1 073777+2 700 kronor
Staffanstorp1 077770+2 700 kronor
Kristianstad1 086762+2 700 kronor
Burlöv1 059757+2 600 kronor
Landskrona1 091754+2 600 kronor
Ängelholm1 088750+2 600 kronor
Vellinge1 078747+2 600 kronor
Båstad1 074744+2 600 kronor
Lomma1 067743+2 600 kronor
Höganäs1 069741+2 600 kronor
Simrishamn1 059730+2 600 kronor
Ystad1 061680+2 400 kronor
Helsingborg1 060672+2 400 kronor
Lund1 067543+1 900 kronor
Malmö985540+1 900 kronor
*) Baserat på en personbil som drar 0,7 liter bränsle per mil

Längre körsträckor på landsbygden

Det här är förstås ett grovt sätt att få en bild över hur drivmedelspriser påverkar olika delar av landet. Olika bilägare är olika beroende av bilen. Personer som bor på landsbygd är mer utsatta för ökade priser än de som bor i storstäder: De kör ofta mer, har ofta fler och större bilar som oftare drivs med diesel.

Och det finns skillnader mellan olika inkomstgrupper. Personer med högre inkomst kör oftare mer bil än personer med lägre inkomst.

– Bilanvändning korrelerar ganska nära med inkomst, i alla fall om man bortser från de som tjänar allra mest och allra minst. Ju högre inkomst gruppen har, ju större absolut belopp lägger de på bränsle, säger Roger Pyddoke, senior forskare på VTI.

De drabbas hårdast

Han har forskat på fördelningspolitiska aspekter av drivmedelspriser i flera år och bland annat tittat på hur vilka effekter höjda skatter och olika miljöincitament får.

– Sedan finns det stor spridning inom varje inkomstgrupp. I de lägre inkomstgrupperna finns det de som använder väldigt stor del av sin disponibla inkomst till bränsle, de som bosatt sig på ställen som kräver bil och som har långt till jobbet. De påverkas mest av att priserna höjs. De får det trångt i budgeten när priset går upp, säger han.

Höginkomsttagare gynnas

Eftersom det finns ett samband mellan inkomst och hur mycket bil man kör innebär det att grupper med högre inkomst betalar mer när priserna ökar – oavsett om det är på grund av politiska beslut eller händelser på världsmarknaden. Förra veckan röstade alla partier utom Miljöpartiet för en sänkt energiskatt på bensin och diesel. Och de flesta partier har förslag på ytterligare sänkningar.

– Sänker man priserna, vilket en skattesänkning gör, så gynnar man de med högre inkomster något mer. Samtidigt, för de som drabbas hårdast av höga priser – de med låga inkomster som åker mycket bil – löser det inte problemet. Kompensationen blir ganska liten jämfört med hur mycket priset ökat det senaste året, säger Roger Pyddoke.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.