Fortsatt låg­trafik för flyget – så ser det ut i Västra Götaland

Västra Götalands län | Flygtrafik |
 <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LN-RGO_A320neo_SAS_VBY.jpg">Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)</a>
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

I februari gick något färre flyg (omkring 9 000), men med något fler resenärer, än månaden innan i Sverige. Det gör att trafiken ligger kvar långt under förpandemi-nivåer, även med de senaste årens sakta minskande flygande med i beräkningen. Västra Götalands län var inget undantag. I februari landade 1 172 reguljär- eller charterflyg i Västra Götaland, jämfört med 1 264 månaden innan, och därutöver 27 taxiflyg.

Februari är även normalt en månad då Västra Götalands­flygplatserna har lite trafik. I år var den dock bara hälften av det väntade för månaden. Totalt reste omkring 183 600 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i februari hälften av det väntade för månaden, och alltså ungefär densamma som månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

All reguljärtrafik i länet gick förra månaden till Göteborg-Landvetter flygplats.

FlygplatsLandningar i februariSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Göteborg-Landvetter flygplats1 1723582 700
Trollhättan−Vänersborgs flygplats0080
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

75 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (876 flighter). Det är ungefär samma andel som under februarimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av februari 2022 landade totalt 20 668 flyg på Landvetter och Trollhättan−Vänersborgs flygplats. Det är omkring 15 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.