Fortsatt låg­trafik för flyget – så ser det ut på Västerås flygplats

Västmanlands län | Flygtrafik |
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

I februari gick något färre flyg (omkring 9 000), men med något fler resenärer, än månaden innan i Sverige. Det gör att trafiken ligger kvar långt under förpandemi-nivåer, även med de senaste årens sakta minskande flygande med i beräkningen. I Västmanlands län ser vi i stället en liten ökning. I februari landade 18 reguljär- eller charterflyg på Västerås flygplats, jämfört med 15 månaden innan, och därutöver två taxiflyg.

Totalt reste omkring 3 700 passagerare till och från flygplatsen.

I hela landet var antalet passagerarflyg i februari hälften av det väntade för månaden, och alltså ungefär densamma som månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

83 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (15 flighter). Det är ungefär samma andel som under februarimånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.