Färre flyg i Västernorrland i februari

Västernorrlands län | Flygtrafik |
Utsikt över flygplansvinge
Natali Quijano, Unsplash

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

I februari gick något färre flyg (omkring 9 000), men med något fler resenärer, än månaden innan i Sverige. Det gör att trafiken ligger kvar långt under förpandemi-nivåer, även med de senaste årens sakta minskande flygande med i beräkningen. Västernorrlands län var inget undantag. I februari landade 64 reguljär- eller charterflyg i Västernorrland, jämfört med 102 månaden innan, och därutöver fyra taxiflyg.

Det är 23 procent färre flyg än under samma månad förra året, och fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 200 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i februari hälften av det väntade för månaden, och alltså ungefär densamma som månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Kramfors−Sollefteå flygplats landade i februari 44 flyg. På Örnsköldsviks flygplats upphörde reguljärtrafiken i månadsskiftet januari/februari, då flygbolaget Air Leap Aviation ställde in sin verksamhet där och begärde rekonstruktion.

FlygplatsLandningar i februariSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Kramfors−Sollefteå flygplats441140
Sundsvall−Timrå flygplats1948300
Örnsköldsviks flygplats12490
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

All reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden. Utrikestrafiken har varit i stort sett obefintlig även februarimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av februari 2022 landade totalt 2 284 flyg på Kramfors−Sollefteå flygplats, Midlanda och Örnsköldsviks flygplats. Det är omkring 3 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.