Fortsatt låg­trafik för flyget – så ser det ut i Västerbotten

Västerbottens län | Flygtrafik |
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

I februari gick något färre flyg (omkring 9 000), men med något fler resenärer, än månaden innan i Sverige. Det gör att trafiken ligger kvar långt under förpandemi-nivåer, även med de senaste årens sakta minskande flygande med i beräkningen. Västerbottens län var inget undantag. I februari landade 526 reguljär- eller charterflyg i Västerbotten, jämfört med 534 månaden innan, och därutöver 14 taxiflyg.

Det är drygt dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 45 200 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i februari hälften av det väntade för månaden, och alltså ungefär densamma som månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Umeå flygplats landade i februari 304 flyg.

FlygplatsLandningar i februariSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Umeå flygplats304123700
Skellefteå flygplats9633200
Lycksele flygplats644560
Vilhelmina flygplats3322100
Hemavans flygplats291960
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med tolv utrikeslandningar). Så har det sett ut även februarimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av februari 2022 landade totalt 9 535 flyg på Hemavans flygplats, Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats, Umeå flygplats och Vilhelmina flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.