Fortsatt låg­trafik för flyget – så ser det ut i Stockholms län

Stockholms län | Flygtrafik |
Flygplan från Vueling på rullbana
Anna Zvereva, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

I februari gick något färre flyg (omkring 9 000), men med något fler resenärer, än månaden innan i Sverige. Det gör att trafiken ligger kvar långt under förpandemi-nivåer, även med de senaste årens sakta minskande flygande med i beräkningen. Stockholms län var inget undantag. I februari landade 4 983 reguljär- eller charterflyg i Stockholms län, jämfört med 5 550 månaden innan, och därutöver 110 taxiflyg.

Februari är även normalt en månad då Stockholms­flygplatserna har lite trafik. I år var den dock bara hälften av det väntade för månaden. Totalt reste omkring 813 700 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i februari hälften av det väntade för månaden, och alltså ungefär densamma som månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På Arlanda landade i februari 4 278 flyg, och på Bromma 705.

FlygplatsLandningar i februariSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats4 2781 6999 100
Stockholm−Bromma flygplats7051792 000
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

62 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (3 075 flighter). Det är ungefär samma andel som under februarimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av februari 2022 landade totalt 91 786 flyg på Arlanda och Bromma. Det är omkring 62 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.