647 flyg landade i Skåne under februari

Skåne län | Flygtrafik |
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

I februari gick något färre flyg (omkring 9 000), men med något fler resenärer, än månaden innan i Sverige. Det gör att trafiken ligger kvar långt under förpandemi-nivåer, även med de senaste årens sakta minskande flygande med i beräkningen. Skåne län var inget undantag. I februari landade 647 reguljär- eller charterflyg i Skåne, jämfört med 715 månaden innan, och därutöver 34 taxiflyg.

Februari är även normalt en månad då Skåne­flygplatserna har lite trafik. I år var den dock bara hälften av det väntade för månaden. Totalt reste omkring 64 400 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i februari hälften av det väntade för månaden, och alltså ungefär densamma som månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Malmö flygplats landade i februari 523 flyg.

FlygplatsLandningar i februariSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Malmö flygplats5232881 000
Ängelholm−Helsingborg flygplats12465300
Kristianstads flygplats0050
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

36 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (231 flighter). Det är något större andel än under februarimånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 28 procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av februari 2022 landade totalt 14 247 flyg på Everöd, Sturup och Ängelholm−Helsingborg flygplats. Det är omkring 3 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.