Fortsatt låg­trafik för flyget – så ser det ut i Norrbotten

Norrbottens län | Flygtrafik |
Entrén till Luleå flygplats
Andreas Harnemo, Luleåfotograferna, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

I februari gick något färre flyg (omkring 9 000), men med något fler resenärer, än månaden innan i Sverige. Det gör att trafiken ligger kvar långt under förpandemi-nivåer, även med de senaste årens sakta minskande flygande med i beräkningen. i Norrbottens län var trafiken tämligen oförändrad från januari. I februari landade 685 reguljär- eller charterflyg i Norrbotten, jämfört med 659 månaden innan, och därutöver 40 taxiflyg.

Det är 71 procent fler flyg än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 78 000 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i februari hälften av det väntade för månaden, och alltså ungefär densamma som månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Mest reguljärtrafik i länet hade Luleå−Kallax flygplats, med 293 landningar i februari. Det är dock fortfarande en bit under för-pandminivån. På de mindre flygplatserna var trafiken däremot tillbaka på tidigare års nivåer, med betydligt mer vintersäsongstrafik än i fjol.

FlygplatsLandningar i februariSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Luleå−Kallax flygplats293167500
Arvidsjaurs flygplats16779200
Kiruna flygplats10255100
Gällivare flygplats796050
Pajala flygplats444050
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

14 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (94 flighter). Det är något större andel än under februarimånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring elva procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.