Gotland har vaccinerat tredje flest i landet – 91 har fått första dosen

Gotlands län | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Gotlands län.
Sadegh Nikgostar, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Gotlands län och resten av landet.

Totalt har 48 795 personer på Gotland fått sin första vaccindos fram till vecka åtta, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 91 procent av befolkningen fått minst en dos. Det är en större andel än i de flesta andra län. Västerbottens län har vaccinerat flest i hela landet (93 procent).

47 842 personer eller 89 procent av alla i befolkningen på Gotland har tagit en andra dos.

Graf över andel vaccinerade

Jämn vaccinationstakt i Gotlands län

Förra veckan delades totalt 1 452 vaccindoser ut i Gotlands län. Det är ungefär lika många som veckan innan. Till största delen rör det sig om tredje dosen, ungefär nio av tio av de som vaccinerades förra veckan fick påfyllnadsdosen. Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Graf över vaccinerade per vecka

Nio av tio över 80 år har fått tredje dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. De äldsta var också först ut att erbjudas en tredje påfyllnadsdos. På Gotland har hittills 3 800 personer – eller 91 procent av 80-plussarna – fått en tredje spruta. Det är den tredje största andelen i landet.

Rekommendationen om en tredje dos har sedan utökats till att gälla alla över 18 år i prioritetsordning.

Graf över vaccinerade per åldersgrupp

Flest vaccinationer i början av juli i Gotlands län

I massvaccinationens mest intensiva fas, i början av juli, delades som mest mer än 5 000 vaccindoser i veckan ut i Gotlands län. I takt med att de flesta fått sina första doser minskade tempot. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att inför en nationell vaccinationsvecka under vecka 11.

Med dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, skulle det dröja 23 månader innan alla fått ett stick.

Gotlands län har vaccinerat fler än de flesta

Totalt har 7 807 498 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 87 procent av landets befolkning, till och med den 3 mars. 85 procent har fått bägge doserna.

Graf med andel vaccinerade per region

Skillnaden mellan olika kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (95 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 71 procent.

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Från och med den 1 februari 2021 är andel av befolkningen 12 år och äldre beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-11-01 (födda 2009 och tidigare). Tidigare har SCB:s statistik från 2020-12-31 använts. I samband med dessa ändringar har antalet och andelen vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser minskat jämfört med tidigare veckor.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Efterregistrering görs vilket betyder att uppgifterna i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.