Färre flyg igen i Västernorrland förra månaden

Västernorrlands län | Flygtrafik |
 <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LN-RGO_A320neo_SAS_VBY.jpg">Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)</a>
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Flygtrafiken i Sverige vände ner igen i januari, till de lägsta nivåerna sedan förra våren. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

Det svenska flygandet vände tydligt nedåt i januari – en månad som annars brukar ha mer trafik än under årsslutet. Västernorrland var inget undantag. I januari landade 102 reguljär- eller charterflyg i Västernorrland (jämfört med 139 månaden innan), och därutöver två taxiflyg. Det är drygt dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 1 900 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i januari hälften av det väntade för månaden, och trafiken sjönk alltså jämfört med månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Mest reguljärtrafik i länet hade Sundsvall−Timrå flygplats, med 47 landningar i januari. Det är dock fortfarande en bit under för-pandminivån. På Örnsköldsviks flygplats upphörde trafiken i slutet av januari, då flygbolaget Air Leap Aviation ställde in sin verksamhet där och begärde rekonstruktion.

FlygplatsLandningar i januariSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Sundsvall−Timrå flygplats4716300
Kramfors−Sollefteå flygplats35950
Örnsköldsviks flygplats208100
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med två utrikeslandningar). Så har det sett ut även januarimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av januari 2022 landade totalt 2 220 flyg på Kramfors−Sollefteå flygplats, Midlanda och Örnsköldsviks flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

  • 1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
  • Se även vår artikel i Sveriges Natur: Flygande efter pandemin, för en beräkning av var de ändrade resevanorna under pandmin betytt för klimatet.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.