Flygandet minskade igen, i landet och i Stockholms län

Stockholms län | Flygtrafik |
Flygplan från Iceland Air på Arlanda
Bene Riobó, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Flygtrafiken i Sverige vände ner igen i januari, till de lägsta nivåerna sedan förra våren. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

Det svenska flygandet vände tydligt nedåt i januari – en månad som annars brukar ha mer trafik än under årsslutet. Stockholms län var inget undantag. I januari landade 5 550 reguljär- eller charterflyg i Stockholms län (jämfört med 6 807 månaden innan), och därutöver 107 taxiflyg. Det är drygt dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 770 400 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i januari hälften av det väntade för månaden, och trafiken sjönk alltså jämfört med månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På Arlanda landade i januari 4 798 flyg, och på Bromma 752.

FlygplatsLandningar i januariSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats4 7982 0609 400
Stockholm−Bromma flygplats7521511 900
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

63 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (3 507 flighter). Det är ungefär samma andel som under januarimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av januari 2022 landade totalt 86 803 flyg på Arlanda och Bromma. Det är omkring 57 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

  • 1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
  • Se även vår artikel i Sveriges Natur: Flygande efter pandemin, för en beräkning av var de ändrade resevanorna under pandmin betytt för klimatet.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.