Flyg­resandet vände ner i Skåne i januari

Skåne län Flygtrafik
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Flygtrafiken i Sverige vände ner igen i januari, till de lägsta nivåerna sedan förra våren. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

Det svenska flygandet vände tydligt nedåt i januari – en månad som annars brukar ha mer trafik än under årsslutet. Skåne var inget undantag. I januari landade 715 reguljär- eller charterflyg i Skåne (jämfört med 911 månaden innan), och därutöver 36 taxiflyg. Det är drygt dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 62 100 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i januari hälften av det väntade för månaden, och trafiken sjönk alltså jämfört med månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Malmö flygplats landade i januari 579 flyg.

FlygplatsLandningar i januariSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Malmö flygplats5792821 000
Ängelholm−Helsingborg flygplats13660300
Kristianstads flygplats0040
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

41 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (291 flighter). Det är något större andel än under januarimånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 30 procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av januari 2022 landade totalt 13 600 flyg på Everöd, Sturup och Ängelholm−Helsingborg flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

  • 1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
  • Se även vår artikel i Sveriges Natur: Flygande efter pandemin, för en beräkning av var de ändrade resevanorna under pandmin betytt för klimatet.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.