Jämtland nu sämst i landet på att operera i tid

Jämtlands län Överbeläggningar i vården
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Jämtlands län var i december sämst i hela landet på att uppfylla vårdgarantin för operationer.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under december fick 66 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Jämtland. Det är betydligt fler än en typisk decembermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 37 procent).

I praktiken innebär det att 2 070 av de 3 126 patienter som under månaden väntade på operation i Jämtland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Jämtland var därmed den region som hade högst andel långa väntetider under december i hela landet.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med december. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 18 av landets 21 regioner.

Jämtland var den region som låg mest över sin normalnivå i december.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 3 126 patienter på operation i Jämtlands län under december månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom kirurgi. Här tvingades 33 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+14 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som öron-näsa-hals, på en lägre nivå än ett vanligt år (36 procent nu, jämfört med 47 procent ett normalår).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Jämtlands län i december
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för december 2015-2019Antal patienter
Öron-näsa-hals36 %47 % 154
Gynekologi33 %28 % 78
Kirurgi33 %19 % 164
Ögonsjukvård24 %30 % 312

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.