Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i december

Västra Götalands län | Flygtrafik |
Genrebild, flygplan
Niklas Jonasson, Unsplash

Flygtrafiken förändrades bara marginellt under fjolårets sista månad, jämfört med månaden innan. Justerat för säsong (december brukar vara en månad med få flygningar) ökade antalet landningar vid landets flygplatser något, enligt de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes förra veckan. Utvecklingen ser dock olika ut i olika delar av landet.

I december landade 1 601 reguljär- eller charterflyg i Västra Götaland och därutöver 15 taxiflyg. Därmed blev december månaden med mest trafik på flygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 243 300 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i december mindre än två tredjedelar av det väntade för månaden.

Nästan all reguljärtrafik i länet gick förra månaden till Göteborg-Landvetter flygplats, med 1 600 landningar i december.

FlygplatsLandningar i decemberSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Göteborg-Landvetter flygplats1 6005772 500
Trollhättan−Vänersborgs flygplats1050
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av december 2021 landade totalt 18 232 flyg på Landvetter och Trollhättan−Vänersborgs flygplats. Det är omkring 46 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.