Små förändringar i flyg­trafiken i landet – så ser det ut i Stockholms län

Stockholms län | Flygtrafik |
Genrebild, flygplan
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Flygtrafiken förändrades bara marginellt under fjolårets sista månad, jämfört med månaden innan. Justerat för säsong (december brukar vara en månad med få flygningar) ökade antalet landningar vid landets flygplatser något, enligt de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes förra veckan. Utvecklingen ser dock olika ut i olika delar av landet.

I december landade 6 807 reguljär- eller charterflyg i Stockholms län och därutöver 109 taxiflyg. Det är drygt dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 1 097 300 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i december mindre än två tredjedelar av det väntade för månaden.

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Stockholm−Arlanda flygplats landade i december 5 848 flyg.

FlygplatsLandningar i decemberSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats5 8482 3939 400
Stockholm−Bromma flygplats9592171 900
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av december 2021 landade totalt 81 253 flyg på Arlanda och Bromma. Det är omkring 191 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.