Väntetiderna långt över det normala i Östergötland

Östergötlands län | Överbeläggningar i vården |
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Under november låg väntetiderna i Östergötlands län tionde mest över det normala i landet, jämfört med andra regioner.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under november fick 41 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Östergötland. Det är betydligt fler än en typisk novembermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 13 procent).

I praktiken innebär det att 3 689 av de 8 932 patienter som under månaden väntade på operation i Östergötland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med november. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 18 av landets 21 regioner.

Östergötland var de regioner som låg mest över sin normalnivå i november.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 8 932 patienter på operation i Östergötlands län under november månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom urologi. Här tvingades 48 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+46 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt har andra vårdtyper påverkats mycket mindre, som handkirurgi, där 29 procent behövde vänta längre än 90 dagar (+16 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Östergötlands län i november
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för november 2015-2019Antal patienter
Gynekologi19 %3 % 418
Handkirurgi29 %13 % 322
Kirurgi47 %7 % 1 248
Urologi48 %2 % 339
Ögonsjukvård45 %24 % 1 279
Öron-näsa-hals51 %27 % 1 138

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.