Coronapandemin ger längre väntetider i Örebro

Örebro län Överbeläggningar i vården
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige.  Även i Örebro län är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under november fick 50 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Örebro. Det är betydligt fler än en typisk novembermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 28 procent).

I praktiken innebär det att 4 149 av de 8 254 patienter som under månaden väntade på operation i Örebro tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med november. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 18 av landets 21 regioner.

Östergötland var de regioner som låg mest över sin normalnivå i november.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 8 254 patienter på operation i Örebro län under november månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom öron-näsa-hals. Här tvingades 60 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+26 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som ögonsjukvård, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (30 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Örebro län i november
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för november 2015-2019Antal patienter
Handkirurgi49 %36 % 548
Kirurgi51 %27 % 1 166
Urologi60 %37 % 855
Ögonsjukvård30 %28 % 1 254
Öron-näsa-hals60 %35 % 804

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.