Fler operationer i tid i Västernorrland – trots corona

Västernorrlands län Överbeläggningar i vården
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Men i Västernorrlands län är långa väntetider färre än vanligt.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under november fick 29 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Västernorrland. Det är färre än en typisk novembermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 34 procent).

I praktiken innebär det att 973 av de 3 405 patienter som under månaden väntade på operation i Västernorrland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Västernorrlands län sticker därmed ut i förhållande till andra län. I de allra flest regionerna är operationsköerna längre eller till och med mycket längre än normalt.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med november. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 18 av landets 21 regioner.

Östergötland var de regioner som låg mest över sin normalnivå i november.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 3 405 patienter på operation i Västernorrlands län under november månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom gynekologi. Här tvingades 26 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+21 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som öron-näsa-hals, på en lägre nivå än ett vanligt år (12 procent nu, jämfört med 36 procent ett normalår).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Västernorrlands län i november
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för november 2015-2019Antal patienter
Gynekologi26 %5 % 194
Kirurgi30 %28 % 471
Urologi26 %32 % 153
Ögonsjukvård28 %29 % 1 435
Öron-näsa-hals12 %36 % 173

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.