Jämtland nu sämst i landet på att operera i tid

Jämtlands län Överbeläggningar i vården
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Jämtlands län var i november sämst i hela landet på att uppfylla vårdgarantin för operationer.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under november fick 64 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Jämtland. Det är betydligt fler än en typisk novembermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 37 procent). Gapet har dessutom växt betydligt jämfört med månaden innan.

I praktiken innebär det att 1 915 av de 2 980 patienter som under månaden väntade på operation i Jämtland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Jämtland var därmed den region som hade högst andel långa väntetider under november i hela landet.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med november. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 18 av landets 21 regioner.

Östergötland var de regioner som låg mest över sin normalnivå i november.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 2 980 patienter på operation i Jämtlands län under november månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom kirurgi. Här tvingades 31 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+14 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som öron-näsa-hals, på en lägre nivå än ett vanligt år (31 procent nu, jämfört med 53 procent ett normalår).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Jämtlands län i november
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för november 2015-2019Antal patienter
Gynekologi45 %33 % 56
Kirurgi31 %17 % 141
Ögonsjukvård12 %26 % 282
Öron-näsa-hals31 %53 % 145

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.