Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i november

Västra Götalands län | Flygtrafik |
Genrebild, flygplan
Niklas Jonasson, Unsplash

Det var bara små förändringar i flygtrafiken i landet som helhet under november månad. Antalet flighter ökade något, samtidigt som antalet passagerare minskade, jämfört med månaden innan. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

I november landade 1 598 reguljär- eller charterflyg i Västra Götaland och därutöver 22 taxiflyg. Därmed blev november månaden med mest trafik på flygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 261 700 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i november mindre än två tredjedelar av det väntade för månaden.

All reguljärtrafik i länet gick förra månaden till Göteborg-Landvetter flygplats.

FlygplatsLandningar i novemberSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Göteborg-Landvetter flygplats1 5986012 900
Trollhättan−Vänersborgs flygplats02100
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av november 2021 landade totalt 16 631 flyg på Landvetter och Trollhättan−Vänersborgs flygplats. Det är omkring 46 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.