Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet i Stockholms län

Stockholms län | Flygtrafik |
Genrebild, flygplan
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Det var bara små förändringar i flygtrafiken i landet som helhet under november månad. Antalet flighter ökade något, samtidigt som antalet passagerare minskade, jämfört med månaden innan. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

I november landade 6 897 reguljär- eller charterflyg i Stockholms län och därutöver 158 taxiflyg. Det är drygt dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande långt färre än före pandemin.Totalt reste omkring 1 203 700 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i november mindre än två tredjedelar av det väntade för månaden.

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Stockholm−Arlanda flygplats landade i november 5 711 flyg.

FlygplatsLandningar i novemberSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats5 7112 55710 700
Stockholm−Bromma flygplats1 1863792 400
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av november 2021 landade totalt 74 444 flyg på Arlanda och Bromma. Det är omkring 188 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.