Väntetiderna långt över det normala i Östergötland

Östergötlands län | Överbeläggningar i vården |
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Under oktober låg väntetiderna i Östergötlands län mest över det normala i landet, jämfört med andra regioner.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under oktober fick 47 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Östergötland. Det är betydligt fler än en typisk oktobermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 15 procent).

I praktiken innebär det att 4 392 av de 9 418 patienter som under månaden väntade på operation i Östergötland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Östergötlands län sticker därmed ut i förhållande till andra län. I de allra flest regionerna är operationsköerna längre eller till och med mycket längre än normalt.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med oktober. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 19 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i oktober.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 9 418 patienter på operation i Östergötlands län under oktober månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom urologi. Här tvingades 51 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+46 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt har andra vårdtyper påverkats mycket mindre, som ögonsjukvård, där 47 procent behövde vänta längre än 90 dagar (+19 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Östergötlands län i oktober
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för oktober 2015-2019Antal patienter
Öron-näsa-hals57 %33 % 1 135
Kirurgi53 %8 % 1 184
Urologi51 %5 % 417
Ögonsjukvård47 %28 % 1 412
Handkirurgi35 %15 % 321
Gynekologi25 %3 % 378

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.