Trots coronan: Inte fler än vanligt som tvingas vänta länge på operation i Västernorrland

Västernorrlands län | Överbeläggningar i vården |
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Men i Västernorrlands län är långa väntetider ungefär lika vanliga som innan pandemin.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under oktober fick 36 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Västernorrland. Det är ungefär samma nivå som väntetider brukar ligga på den här tiden på året. En genomsnittlig oktobermånad behöver 38 procent av regionens patienter vänta för länge, baserat på snittet de senaste fem åren.

I praktiken innebär det att 1 141 av de 3 202 patienter som under månaden väntade på operation i Västernorrland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Västernorrlands län sticker därmed ut i förhållande till andra län. I de allra flest regionerna är operationsköerna längre eller till och med mycket längre än normalt.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med oktober. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 19 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i oktober.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 3 202 patienter på operation i Västernorrlands län under oktober månad.

Trots att långa köer på det stora hela inte blivit fler i Västernorrland är skillnaderna stora mellan olika vårdtyper. Inom gynekologi tvingades 39 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+29 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Västernorrlands län i oktober
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för oktober 2015-2019Antal patienter
Kirurgi44 %35 % 518
Gynekologi39 %10 % 188
Urologi36 %37 % 169
Ögonsjukvård29 %32 % 1 261
Öron-näsa-hals22 %43 % 128

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.