Jämtland nu sämst i landet på att operera i tid

Jämtlands län Överbeläggningar i vården
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Jämtlands län var i oktober sämst i hela landet på att uppfylla vårdgarantin för operationer.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under oktober fick 65 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Jämtland. Det är betydligt fler än en typisk oktobermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 42 procent). Gapet har dessutom växt betydligt jämfört med månaden innan.

I praktiken innebär det att 2 475 av de 3 802 patienter som under månaden väntade på operation i Jämtland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Jämtlands län sticker därmed ut i förhållande till andra län. I de allra flest regionerna är operationsköerna längre eller till och med mycket längre än normalt.

Jämtland var därmed den region som hade högst andel långa väntetider under oktober i hela landet.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med oktober. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 19 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i oktober.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 3 802 patienter på operation i Jämtlands län under oktober månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom kirurgi. Här tvingades 57 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+29 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som öron-näsa-hals, på en lägre nivå än ett vanligt år (26 procent nu, jämfört med 56 procent ett normalår).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Jämtlands län i oktober
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för oktober 2015-2019Antal patienter
Kirurgi57 %28 % 426
Gynekologi43 %40 % 121
Öron-näsa-hals26 %56 % 191
Ögonsjukvård11 %39 % 241

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.