Rekordmånga överbeläggningar inom den somatiska vården vid Lasarettet i Motala

Motala kommun | Överbeläggningar i vården |

I april rapporterade Lasarettet i Motala 12,1 överbeläggningar per 100 vårdplatser inom den somatiska vården. Det är mer än någon månad sedan 2013. Snittet har legat på 3,5 överbeläggningar.

Lasarettet i Motala ligger därmed över snittet för hela Region Östergötland, som i april hade 6,8 överbeläggningar per hundra vårdplatser inom den somatiska vården.

Av alla sjukhus i Region Östergötland har Lasarettet i Motala nu högst andel överbeläggningar inom den somatiska vården.

Vid små sjukhus kan stora variationer bero på att antalet vårdplatser tillfälligt minskat, vilket gör att andelen, som mäts här, ökar.
Överbeläggning innebär att en inskriven patient vårdas på en som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.
Somatisk vård innebär vård av kroppen, i motsats till psykiatrisk vård.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.