Nyköping har vaccinerat störst andel i länet

Nyköpings kommun | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Nyköpings kommun.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Nyköpings kommun och Södermanlands län.

Totalt har 41 532 personer i Nyköping fått sin första vaccindos fram till vecka 45, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 89 procent av befolkningen född 2005 eller tidigare fått minst en dos. Det är en större andel än i de flesta andra kommuner. Hammarö kommun har vaccinerat flest i hela landet (94 procent).

40 182 personer eller 86 procent av alla i befolkningen 16 år och äldre i Nyköping har tagit en andra dos.

Graf över andel vaccinerade

I hela Södermanlands län har 211 479 doser getts ut fram till vecka 45, vilket motsvarar 86 procent av befolkningen som är 16 år och äldre.

Fler vaccindoser än förra veckan i Södermanlands län

Förra veckan delades totalt 1 056 vaccindoser ut i Södermanlands län (veckostatistiken finns bara på regionnivå). Det är fler än veckan innan (+174 doser). Sex av tio vaccineringar förra veckan gällde dos två. Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Graf över vaccinerade per vecka

Nästan alla 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som allt eftersom öppnat upp för fler åldersgrupper.

I Nyköping har 96 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Sedan i september rekommenderas personer som är 80 år och äldre en tredje påfyllnadsdos med vaccin, om det har gått minst sex månader sedan dos två. Hittills har 12 855 personer, eller 66 procent av 80-plussarna, fått en tredje spruta i Södermanlands län. I hela riket har 338 290 personer – 55 procent av målgruppen – fått tredje dosen. Under hösten kommer fler att erbjudas en påfyllnadsdos, till att börja med personer mellan 65 och 79 år och personal inom särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst.

Under hösten inleds vaccinationen av barn mellan 12 och 15 år. Det finns ännu inga siffror på kommunnivå, men i Södermanlands län har 58 procent hittills fått en dos, medan 13 procent fått två.

Graf över vaccinerade per åldersgrupp

Flest vaccinationer i juni i Södermanlands län

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni, delades som mest mer än 24 000 vaccindoser i veckan ut i Södermanlands län. I takt med att de flesta fått sin första dos har tempot minskat och just nu pågår ett arbete för att höja vaccinationstäckningen bland dem som ännu inte tagit någon dos.

Med dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, skulle det dröja 23 månader innan alla över 16 år fått ett stick.

Graf men framskrivning av andel vaccinerade

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är enbart att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget.

Södermanlands län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 7 287 485 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 85 procent av landets befolkning, till och med den 18 november. 82 procent har fått bägge doserna.

Graf med andel vaccinerade per region

Skillnaden mellan olika kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (94 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 68 procent.

Vaccinerade per kommun i Södermanlands län
KommunAntal vaccinerade med minst en dosAndel (%)
Nyköping41 53289
Trosa10 32388
Oxelösund8 75088
Vingåker6 67088
Katrineholm24 85287
Strängnäs26 55187
Gnesta7 97586
Eskilstuna73 35784
Flen11 46984

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.