Långsam ökning för flyg­trafiken i Stockholms län

Stockholms län | Flygtrafik |
Så utvecklas flygtrafiken i Stockholms län
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Flygtrafiken i Stockholms län har börjat öka igen, efter pandemikollapsen. Fortfarande är flygandet dock på betydligt lägre nivå än vad som var normalt för årstiden under åren närmast före pandmins utbrott. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

I september landade 6 271 reguljär- eller charterflyg i Stockholms län och därutöver 164 taxiflyg. Totalt reste omkring 969 700 passagerare till och från flygplatserna.

På länets största flygplats, Stockholm−Arlanda flygplats landade i september 4 964 flyg.

FlygplatsLandningar i septemberSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats4 9643 01111 100
Stockholm−Bromma flygplats1 3075232 400
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I hela landet var antalet passagerarflyg i september hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan augusti. Antalet flygresenärer i hela landet sjönk något mot månaden innan.

178 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av september 2021 landade totalt 60 975 flyg på Arlanda och Bromma. Det är omkring 178 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.