Flygets upphämtning i Västernorrland har stannat av

Västernorrlands län | Flygtrafik |
Så utvecklas flygtrafiken i Västernorrland
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Under sommaren ökande flygandet i Västernorrland igen efter pandemikollapsen, men i september tycks ökningen ha bromsat in igen. Det går hand i hand med utvecklingen i riket som helhet. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

I september landade 132 reguljär- eller charterflyg i Västernorrland och därutöver tio taxiflyg. Därmed har alltså den senaste tidens ökande trend bromsat in, även om september hör till månaderna med mest trafik på flygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 3 000 passagerare till och från flygplatserna.

Mest reguljärtrafik i länet hade Kramfors−Sollefteå flygplats, med 52 landningar i september.

FlygplatsLandningar i septemberSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Kramfors−Sollefteå flygplats522470
Sundsvall−Timrå flygplats4836300
Örnsköldsviks flygplats3219100
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I hela landet var antalet passagerarflyg i september hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan augusti. Antalet flygresenärer i hela landet sjönk något mot månaden innan.

5 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av september 2021 landade totalt 1 731 flyg på Kramfors−Sollefteå flygplats, Midlanda och Örnsköldsviks flygplats. Det är omkring 5 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.