Flygets upphämtning i Västernorrland har stannat av

Västernorrlands län Flygtrafik
Så utvecklas flygtrafiken i Västernorrland
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Under sommarmånaderna ökande flygandet i Västernorrland igen efter pandemikollapsen, men i augusti tycks ökningen ha bromsat in igen. Det går hand i hand med utvecklingen i riket som helhet. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes för 2 veckor sedan.

I augusti landade 147 reguljärflyg i Västernorrland och därutöver elva taxiflyg. Därmed har alltså den senaste tidens ökande trend bromsat in, även om augusti hör till månaderna med mest trafik på flygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 800 passagerare till och från flygplatserna.

Mest reguljärtrafik i länet hade Sundsvall−Timrå flygplats, med 74 landningar i augusti.

FlygplatsLandningar i augustiSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Sundsvall−Timrå flygplats7438200
Kramfors−Sollefteå flygplats452340
Örnsköldsviks flygplats282480
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I hela landet var antalet passagerarflyg i augusti hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan juli.

5 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av augusti 2021 landade totalt 1 599 flyg på Kramfors−Sollefteå flygplats, Midlanda och Örnsköldsviks flygplats. Det är omkring 5 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.