Flygets upphämtning i Skåne har stannat av

Skåne län Flygtrafik
Så utvecklas flygtrafiken i Skåne
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Under sommarmånaderna ökande flygandet i Skåne igen efter pandemikollapsen, men i augusti tycks ökningen ha bromsat in igen. Det går hand i hand med utvecklingen i riket som helhet. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes för 2 veckor sedan.

I augusti landade 864 reguljärflyg i Skåne och därutöver 53 taxiflyg. Därmed har alltså den senaste tidens ökande trend bromsat in, även om augusti hör till månaderna med mest trafik på flygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 95 800 passagerare till och från flygplatserna.

På länets största flygplats, Malmö flygplats landade i augusti 668 flyg.

FlygplatsLandningar i augustiSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Malmö flygplats6683761 100
Ängelholm−Helsingborg flygplats190108300
Kristianstad flygplats6350
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I hela landet var antalet passagerarflyg i augusti hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan juli.

15 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av augusti 2021 landade totalt 9 160 flyg på Kristianstad flygplats, Sturup och Ängelholm−Helsingborg flygplats. Det är omkring 15 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.