Flygtrafiken på uppåtgående igen i Norrbotten

Norrbottens län | Flygtrafik |
Så utvecklas flygtrafiken i Norrbotten
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Flygtrafiken i Norrbotten har börjat öka igen, efter pandemikollapsen. Fortfarande är flygandet dock på betydligt lägre nivå än vad som var normalt för årstiden under åren närmast före pandmins utbrott. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes för 2 veckor sedan.

I augusti landade 545 reguljärflyg i Norrbotten och därutöver 27 taxiflyg. Augusti var därmed en av månaderna med mest trafik på flygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 69 500 passagerare till och från flygplatserna.

På länets största flygplats, Luleå−Kallax flygplats landade i augusti 309 flyg.

FlygplatsLandningar i augustiSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Luleå−Kallax flygplats309225400
Kiruna flygplats8326100
Gällivare flygplats693940
Arvidsjaurs flygplats482920
Pajala flygplats364640
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I hela landet var antalet passagerarflyg i augusti hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan juli.

6 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av augusti 2021 landade totalt 7 310 flyg på Arvidsjaurs flygplats, Gällivare flygplats, Kiruna flygplats, Kallax och Pajala flygplats. Det är omkring 6 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.