Överbeläggningarna ökar i inom den somatiska vården vid Sollefteå sjukhus

Sollefteå kommun | Överbeläggningar i vården |

Sollefteå sjukhus har under de senaste månaderna sett en ökande trend i antalet överbeläggningar inom den somatiska vården. Det visar ny statistik från SKL:s väntetider.se.

I oktober låg andelen överbeläggningar på 3,9 per hundra vårdplatser, i mars var motsvarande siffra 8,9. Snittet sedan 2013 har legat på 4.

Sollefteå sjukhus ligger därmed över snittet för hela Västernorrlands läns landsting, som i mars hade 6,1 överbeläggningar per hundra vårdplatser inom den somatiska vården.

Av alla sjukhus i Västernorrlands läns landsting har Sollefteå sjukhus nu högst andel överbeläggningar inom den somatiska vården.

Vid små sjukhus kan stora variationer bero på att antalet vårdplatser tillfälligt minskat, vilket gör att andelen, som mäts här, ökar.
Överbeläggning innebär att en inskriven patient vårdas på en som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.
Somatisk vård innebär vård av kroppen, i motsats till psykiatrisk vård.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.