Så har våldsbrottsligheten utvecklats i Malmö sedan 1996

2019-01-31 Malmö kommun Anmälda brott

Har våldsbrotten1 ökat i Malmö kommun? Vi har analyserat Brås färska årsstatistik över antal anmälda brott med särskilt fokus på våldsbrottslighet.

Antalet anmälda våldsbrott ökade i fjol

Under 2018 anmäldes 3 906 våldsbrott i Malmö kommun, jämfört med 3 815 året innan. En ökning alltså. Men hur ser det ut över längre tid?

Det beror på vad man jämför med. Ser man till antalet anmälda brott per invånare ökar anmälningarna på 1 och 5 års sikt, medan antalet jämfört med för 15 år sedan har stått stilla. År 2003 anmäldes 1 119 våldsbrott per 100 000 invånare, år 2013 anmäldes 1 115, år 2017 anmäldes 1 152 och i fjol 1 171.

Totalt 3 906 anmälda våldsbrott i fjol är fler än genomsnittet sedan 1996.

Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i Malmö kommun
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över ett års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över fem års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över 15 års tid
Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i riket2
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över ett års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över fem års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över 15 års tid

Även i riket är trenden blandad. På ett års sikt minskar anmälningarna, på fem års sikt står stilla de, och femton år har de ökat.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Till exempel kan människor vara olika benägna att polisanmäla brott på olika platser och vid olika tidpunkter. Ökningen av våldsbrottsanmälningar i riket de senaste 20 åren kan därför tolkas på flera sätt.

Enligt Felipe Estrada Dörner, som är professor och kriminolog vid Stockholms universitet, kan man se en minskad tolerans för våldsbrott. Skolor och arbetsplatser anmäler allt oftare brott.

Däremot syns den uppåtgående trenden inte på motsvarande sätt i offerundersökningar och sjukvårdsdata. I Nationella trygghetsundersökningen (NTU), en annan av Brås årliga undersökningar, går det inte att se någon ökad utsatthet för misshandel.

Fler anmälningar än i länet

I Malmö anmäldes alltså i fjol 1 171 våldsbrott per 100 000 invånare, vilket är 26 procent fler än i hela Skåne län. Så här har utvecklingen sett ut över tid:

Utvecklingen i Malmö kommun, jämfört med hela Skåne län
Antal anmälda våldsbrott i Malmö kommun och Skåne län

Malmö hade år 2018 sjätte flest anmälda våldsbrott per invånare av de 33 kommunerna i Skåne län.

Anmälningar per invånare i andra kommuner i Skåne län3

Allt färre dödas i våldsbrott

Brå för sedan 2002 statistik över antalet fall av konstaterat dödligt våld, för var och en av landets polisregioner4. Det ger en kompletterande bild av hur den allra grövsta våldsbrottsligheten förändras.

– När vi ska uttala om oss om hur mycket våld vi har i samhället så är dödligt våld ett bra mått. Sedan kan de siffrorna variera mycket från år till år i länder som Sverige med lite dödligt våld, säger Felipe Estrada Dörner.

– Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25 år sedan. Bilden som ofta sprids om att brottsligheten i Sverige skulle vara utom all kontroll stämmer inte med den bild som forskning ger.

Malmö kommun hör till Region Syd, och där var antalet fall av dödligt våld år 2017 uppgick till 17, jämfört med 30 året innan. Det är 0,9 fall per 100 000 invånare, att jämföra med 1,1 i hela riket.

I Region Syd ingår även Kronobergs län, Blekinge län och Kalmar län. Motsvarande siffror för år 2018 släpps i mars.

Misshandelsfall är den vanligaste typen av våldsbrott

Brottstypen ”våldsbrott” är samlingskategori som kan delas upp i en rad olika undergrupper. Så här många brott anmäldes i Malmö kommun i respektive underkategori.

Antal anmälda brott i underkategorierna till våldsbrott
BrottstypAnmälda brott 2018
Misshandelsfall3 656
Vållande till kroppsskada eller sjukdom118
Framkallande av fara för annnan73
Mord- och dråpförsök55
Vållande till annans död4

Fotnoter och kommentarer

1 Till våldsbrott räknas här de brott som faller under kapitel 3 i brottsbalken. Framför allt handlar det om misshandel. Tidigare år har Brå själva presenterat en bredare definition av våldsbrott, som even innehållet till exempel rån och våldtäkter, men dessa ingår inte här.

2 Antalet anmälningar per invånare är inte helt jämförbart mellan kommun och rike, eftersom även brott som inte kunnat kopplas till en specifik kommun finns med riksstatistiken. Däremot kan den allmänna trenden jämföras. Alla länssiffror i rapporten bygger på en summering av antal brott per kommun. De saknar med andra ord också brott där det aldrig bokförts någon kommun.

3 Bland små kommuner, där antalet anmälda brott är lågt, varierar den exakta inbördes ordningen på kommunerna ofta från år till år. Anmälningar med många brott förekommer ibland vid exempelvis våldtäktsbrott, och kan få stora utslag på enskilda år.

4 De nuvarande polisregionerna infördes 2015. Äldre siffror är en sammanräknig av länssiffror.


Jens Finnäs
jens@newsworthy.se

Välj en annan rapport

Bevaka nyheter om Malmö kommun

Om Newsworthy

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik av data. Vår mission är att förstå, förklara och granska samhället med hjälp av data. Vi hittar och producerar nyheter utifrån stora och små mängder statistik.

Newsworthy representerar ett nytt sätt att göra journalistik på. Vi skriver kodbaserade artiklar som lokalanpassas ner på kommun. Det innebär att vi kan presentera över 300 lokala och regionala nyhetsflöden.

Med hjälp av automatisering producerar vi varje månad tusentals lokala nyheter om allt från arbetslöshet och fastighetspriser till brottslighet och klimat. Den löpande, automatiserade bevakningen varvas med djuplodande publiceringar, ofta med ett klimatfokus.

Newsworthy jobbar även på uppdrag av företag, organisationer och myndigheter som vill bli bättre på att kommunicera statistik inom ramen för Newsworthy Content.

Vem ligger bakom tjänsten?

Newsworthy har utvecklats av datajournalistikbyrån J++ Stockholm tillsammans med Måns Magnusson, som är doktor i statistik.

Newsworthy ägs av företaget Journalism Robotics Stockholm Ab.

Hur finansieras Newsworthy?

Newsworthy är en självfinansierad företagsverksamhet med svarta siffror. Finansieringen kommer från ett antal olika källor.

  • Uppdragsjobb. Vi använder vår teknikplattform för att hjälpa företag, organisationer och myndigheter kommunicera statistik och data mot en lokal publik. Det kan till exempel handla om att producera och lokalanpassade pressmeddelanden för alla kommuner, men även regionaliserade debattartiklar, e-postkampanjer och rapporter. Läs mer här.
  • Redaktionella samarbeten. Vid större publiceringar samarbetar vi ofta med riksmedier som Sveriges Natur, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. För oss innebär de här samarbetena ett extra intäktsben, men framför allt en möjlighet att nå en större publik med vår journalistik.
  • Bidrag. Projektet Newsworthy startades genom ett bidrag från Googles Digital News Initiative år 2016. Sedan dess har vi även fått stöd från bland annat EU kommissionen genom initiativet European Data Journalism Network.
  • Frivilliga donationer. Nyhetssajten är öppen och kostnadsfri, men vi välkomnar läsare att stödja oss genom som månadsgivare på Patreon.

Är du journalist? Använda våra artiklar!

Newsworthy har utvecklats med en uttalad ambition om att stärka den lokala journalistiken. Vi välkomnar journalister att använda och vidareutveckla våra artiklar.

Du kan fritt använda och publicera samtliga texter och grafer med explicit referens till Newsworthy.