Coronaläget i Västervik

2021-06-10 Västerviks kommun Corona

Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten.
För vecka 22 har vi ingen data över antal bekräftade fall, men däremot för vaccinering, IVA-inläggningar och antal avlidna.

Hur är läget i Västervik just nu?

Folkhälsomyndigheten drabbades av ett försök till dataintrång under vecka 21, som innebär att databasen dit bekräftade fall rapporteras var tillfälligt nedstängd, från 26:e till 28:e maj. De fall som bekräftats under dessa dagar har registrerats i efterhand, dels under helgen vecka 21 men också under vecka 22. Därför går det inte att säga något om antalet bekräftade fall per vecka under vecka 21 eller 22.

Hur går vaccineringen?

Totalt har 110 359 personer fått sin första vaccindos i Kalmar län fram till vecka 22.

Det motsvarar ungefär 55,9 procent av befolkningen.

Ladda ner den här grafen som png

Vi följer även vaccineringsläget kommun för kommun. Läs mer här.

Nyinläggningar på IVA

Bekräftade fall beror mycket på antalet tester som görs, något som varierat stort under året. Antalet nya patienter som skrivs in på intensivvårdsavdelningar ger en klarare bild av hur pressad sjukvården är i Kalmar län och i andra delar av landet. Svenska Intensivvårdsregistret presenterar dessa siffror.

Den senaste veckan har 1 ny covid-19-patient skrivits in i Kalmar län. Följande graf visar hur inskrivningarna har utvecklats över tid.

Ladda ner den här grafen som png

Observera att statistiken över IVA-intagningar är på regionnivå. Vi saknar data för Västerviks kommun.

Antal avlidna

Under vecka 22 rapporterade Kalmar län inga nya dödsfall till följd av coronaviruset (notera att statistiken över dödsfall är också på regionnivå).

Totalt har 238 personer i Kalmar län dött med coronavirus sedan pandemins start.

Ladda ner den här grafen som png

Observera att det finns en eftersläpning i rapporteringen av dödsfall. Antalet för de senaste dagarna är därmed osäkert och kan komma att skrivas upp i efterhand.

Metod och kommentarer

Data över bekräftade fall per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Observera att ett litet antal kommuner inte rapporterat exakta siffror, utan bara "färre än 15" sjukdomsfall, totalt och per vecka.

För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop. Om några av dem rapporterat "färre än 15 fall" har detta räknats som noll, varför totalsiffran för kommunen kan bli något lägre än verkligheten.


Clara Guibourg
clara@newsworthy.se

Bevaka nyheter om Corona i Västerviks kommun

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy