Största prisuppgången på fritidshus i Halland på sex år

2021-06-08 Hallands län Fastighetspriser

Priserna på fritidshus steg med 17 procent i Hallands län under de senaste tolv månaderna. Det är den starkaste prisutvecklingen sedan 2015.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

Även i hela Sverige ökar priserna på fritidshus. I hela riket noterades en prisuppgång på 15 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Bland kommunerna i Halland stiger priserna på fritidshus i fyra av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Falkenberg där priserna steg med 34 procent.

Sammanlagt såldes 65 fritidshus i Hallands län mellan mars och maj till ett genomsnittligt pris på 3,0 miljoner kronor. I fjol gjordes 66 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 1 950 fritidshus för i snitt 2,5 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Stor prisnedgång på bostadsrätter

Priserna på bostadsrätter sjönk mellan mars och maj med 4 procent i Hallands län. Det är en betydande nedgång jämfört med det gångna året då priserna i snitt ökat med 4 procent.

I hela Sverige däremot ökar priserna på bostadsrätter. I hela riket noterades en prisuppgång på 3 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Bland kommunerna i Halland stiger priserna på bostadsrätter i tre av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Falkenberg där priserna steg med 14 procent. I Varberg däremot sjönk priserna med 10 procent.

Sammanlagt såldes 594 bostadsrätter i Hallands län mellan mars och maj till ett genomsnittligt pris på 2,6 miljoner kronor. I fjol gjordes 459 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 37 971 bostadsrätter för i snitt 2,9 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

Priserna på villor stiger kännbart

Villapriserna har gått upp i Hallands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 6 procent.

Även i hela Sverige ökar villapriserna. I hela riket noterades en prisuppgång på 7 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Bland kommunerna i Halland stiger priserna på villor i fyra av fem kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Kungsbacka där priserna steg med 8 procent.

Sammanlagt såldes 635 villor i Hallands län mellan mars och maj till ett genomsnittligt pris på 4,7 miljoner kronor. I fjol gjordes 573 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 16 907 villor för i snitt 4,0 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Tabeller

Försäljningar av villor i Hallands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Falkenberg0 % 833,3 miljoner
Halmstad+6 % 1674,5 miljoner
Hylte 241,1 miljoner
Kungsbacka+8 % 1946,6 miljoner
Laholm+7 % 602,8 miljoner
Varberg+2 % 1074,7 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Hallands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Falkenberg+14 % 1152,1 miljoner
Halmstad+2 % 2132,5 miljoner
Hylte 0
Kungsbacka+4 % 1273,4 miljoner
Laholm 171,7 miljoner
Varberg−10 % 1222,8 miljoner
Om det gjorts färre än 25 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Hallands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Falkenberg+34 % 123,1 miljoner
Halmstad+15 % 125,0 miljoner
Hylte 10,8 miljoner
Kungsbacka 82,8 miljoner
Laholm+15 % 152,2 miljoner
Varberg+13 % 172,4 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 25 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.


Jens Finnäs
jens@newsworthy.se

Bevaka nyheter om Fastighetspriser i Hallands län

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy