Vaccinationsläget i Jämtland: Nu har 23 procent fått sin första dos

2021-04-15 Jämtlands län Corona

Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige. Här är de senaste siffrorna om hur det går i Jämtlands län och resten av landet.

Totalt har 24 327 personer i Jämtland fått sin första vaccindos fram till vecka 14, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 23 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Det är en ganska genomsnittlig andel.

Ladda ner den här grafen som png

Jämn vaccinationstakt i Jämtlands län

Förra veckan delades totalt 3 413 vaccindoser ut i Jämtlands län. Det är ungefär lika många som veckan innan. Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Ladda ner den här grafen som png

Sju av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför är det framför allt äldre som fått vaccin hittills.

I Jämtlands län har nu 74 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Ladda ner den här grafen som png

I hela landet syns en positiv effekt av vaccineringen: sedan sista veckan i januari faller antalet nya fall på äldreboenden snabbare än i hela befolkningen. Dessa siffror finns inte nedbrutna per region.

Ladda ner den här grafen som png

Vaccinationstakten behöver öka betydligt

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha fått minst en dos den 15 augusti. Det ursprungliga målet att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram.

Vaccinationstakten kommer att öka rejält under kommande månader, men med den nuvarande takten kommer vi inte att nå det målet.

I dagens tempo, baserat på antalet vaccinerade de senaste två veckorna, kommer 78 procent av alla vuxna i Jämtlands län att ha fått minst en vaccindos vid mitten på augusti. Det skulle dröja fem månader innan målet nås.

Ladda ner den här grafen som png

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget i sommar, eftersom takten väntas öka med fler godkända vaccin och större vaccinleveranser under resten av våren och sommaren.

Jämtlands län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 1 603 903 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 20 procent av landets befolkning, fram tills 15 april. 8 procent har fått bägge doser.

Ladda ner den här grafen som png

Skillnaden mellan kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Torsby kommun (36 procent). Samtidigt har Sundbybergs kommun endast vaccinerat 11 procent.

Det finns ett tydligt mönster: Vaccineringen går snabbast i kommuner som SKR kategoriserar som "landsbygdskommun". Dessa kommuner har vaccinerat över två gånger så hög andel av sin befolkning som storstäder.

Vaccinerade per kommun i Jämtlands län
KommunAntal vaccinerade med minst en dosAndel (%)
Härjedalen2 44429
Berg1 62428
Ragunda1 20428
Bräcke1 32926
Strömsund2 41426
Krokom2 67524
Östersund11 00422
Åre1 63317

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

I en tidigare version av denna rapport visade Folkhälsomyndighetens siffror för vissa regioner att över 100 procent av invånare över 90 år vaccinerats. Detta var enligt myndigheten en effekt av att en del personer som var 89 år i befolkningsstatistiken hunnit fylla 90 innan de fått vaccinet. Detta har nu korrigerats med uppdaterad befolkningsstatisik.


Bevaka nyheter om Corona i Jämtlands län

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy