Arbetslösheten stiger för 19:e månaden i följd i Jämtland

2021-04-15 Jämtlands län Arbetslöshet

Sedan augusti 2019 har arbetslösheten i Jämtlands län ökat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Under mars månad rapporterade Jämtland en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,4 procentenheter). Även i Sverige stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 4 340 av 63 824 invånare i åldern 16 till 64 år i Jämtlands län var inskrivna som arbetssökande (247 fler än i mars i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Jämtland är högre än den var under samma tidpunkt året innan.

Jämtland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i 19 av 21 län. Störst är ökningen i Stockholm där arbetslösheten stiger med 1,3 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Jämtland alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Sverige (6,8 procent i länet, jämfört med 8,4 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (6,4 procent), medan Södermanland har den högsta (10,9 procent). För att Jämtland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 255 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i mars jämfört med året innan (+0,8 procentenheter) och ligger nu på 8,4 procent. 237 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,9 procent i Jämtland under mars månad, motsvarande 1 640 av 7 847 personer. Det är 1,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−4 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,1 till 20,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,1 procentenheter i Jämtland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Jämtland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså minskar i Jämtland så ökar den i Sverige. Jämfört med mars förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i riket ökat med 0,8 procentenheter (till 19,9 procent). Trots den senaste nedgången har Jämtland med andra ord fortfarande högre arbetslöshet bland utlandsfödda än Sverige.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,7 procentenheter). I mars var 11,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 735 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 82 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Jämtland stigit 22 månader i följd (upp från 7,6 procent i maj 2019 till 11,3 procent nu).

Medan Jämtland har lägre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 0,2 procentenheter högre i Jämtland.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
JämtlandSverige
Hela arbetskraften6,8 %+0,4 % 8,4 %+0,8 %
Bland utlandsfödda20,9 %−1,2 % 19,9 %+0,8 %
Bland ungdomar11,3 %+1,7 % 11,1 %+1,3 %
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Berg6,1 %+0,7 %
Bräcke8,3 %+1,2 %
Härjedalen6,2 %+0,6 %
Krokom4,9 %+0,1 %
Ragunda7,6 %−1,5 %
Strömsund8,7 %−1,0 %
Åre6,0 %0,0 %
Östersund6,9 %+0,7 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Berg21,7 %−1,4 %
Bräcke23,9 %+1,4 %
Härjedalen18,1 %+0,4 %
Krokom18,0 %−1,6 %
Ragunda23,1 %−7,5 %
Strömsund25,4 %−5,9 %
Åre20,5 %−1,0 %
Östersund20,7 %+0,2 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Berg11,5 %+5,2 %
Bräcke14,1 %+1,6 %
Härjedalen9,1 %+1,3 %
Krokom11,5 %+2,3 %
Ragunda13,4 %+2,1 %
Strömsund15,4 %+0,1 %
Åre7,4 %+0,1 %
Östersund11,3 %+1,9 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.


Bevaka nyheter om Arbetslöshet i Jämtlands län

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy