Arbetslösheten stiger i 28 av 33 kommuner i Skåne

2021-04-15 Skåne län Arbetslöshet

En stor andel av kommunerna i Skåne såg under mars månad en växande arbetslöshet. Även i länet som helhet ökar arbetslösheten .

Under mars månad rapporterade Skåne en total arbetslöshet på 10,6 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,8 procentenheter). Även i Sverige stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 70 946 av 669 302 invånare i åldern 16 till 64 år i Skåne län var inskrivna som arbetssökande (6 974 fler än i mars i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Skåne är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan september 2019 har arbetslösheten gått upp från 9,3 till 10,6 procent.

Skåne är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i 19 av 21 län. Störst är ökningen i Stockholm där arbetslösheten stiger med 1,3 procentenheter.

Skåne hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (10,6 procent i länet, jämfört med 8,4 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (6,4 procent), medan Södermanland har den högsta (10,9 procent). För att Skåne skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 28 111 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i mars jämfört med året innan (+0,8 procentenheter) och ligger nu på 8,4 procent. 237 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,5 procent i Skåne under mars månad, motsvarande 41 420 av 176 255 personer. Det är 0,2 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+3 417 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,9 procentenheter i Skåne. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Skåne om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,1 procentenheter). I mars var 13,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 8 677 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 944 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Skåne stigit 17 månader i följd (upp från 11,9 procent i oktober 2019 till 13,2 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Skåne högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,1 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
SkåneSverige
Hela arbetskraften10,6 %+0,8 % 8,4 %+0,8 %
Bland utlandsfödda23,5 %+0,2 % 19,9 %+0,8 %
Bland ungdomar13,2 %+1,1 % 11,1 %+1,3 %
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv11,4 %+1,3 %
Bromölla9,3 %+0,5 %
Burlöv11,7 %+0,6 %
Båstad6,7 %−0,1 %
Eslöv9,7 %+0,7 %
Helsingborg11,8 %+0,8 %
Hässleholm10,3 %+0,5 %
Höganäs6,2 %+0,4 %
Hörby7,5 %+0,6 %
Höör6,1 %+0,2 %
Klippan9,0 %+0,9 %
Kristianstad11,1 %+0,6 %
Kävlinge6,0 %+0,8 %
Landskrona12,7 %+0,9 %
Lomma3,9 %+0,2 %
Lund7,4 %+0,5 %
Malmö15,3 %+1,4 %
Osby8,9 %+0,4 %
Perstorp14,2 %+0,4 %
Simrishamn7,6 %−0,2 %
Sjöbo6,3 %+0,1 %
Skurup8,1 %+0,1 %
Staffanstorp5,5 %+0,2 %
Svalöv7,0 %+0,8 %
Svedala5,9 %+0,5 %
Tomelilla7,6 %−1,3 %
Trelleborg8,7 %+0,5 %
Vellinge4,9 %+0,4 %
Ystad6,7 %−0,3 %
Ängelholm6,5 %+0,2 %
Åstorp11,2 %+0,5 %
Örkelljunga7,9 %+0,2 %
Östra Göinge12,7 %−0,2 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv21,5 %−0,2 %
Bromölla24,5 %+0,8 %
Burlöv17,9 %+0,6 %
Båstad18,1 %−2,4 %
Eslöv22,7 %0,0 %
Helsingborg24,0 %−0,1 %
Hässleholm25,3 %−0,9 %
Höganäs15,6 %−0,1 %
Hörby19,1 %−0,2 %
Höör15,8 %−0,8 %
Klippan19,5 %+0,4 %
Kristianstad28,9 %−0,7 %
Kävlinge17,8 %+0,6 %
Landskrona23,3 %+0,6 %
Lomma13,3 %−0,7 %
Lund17,2 %+0,2 %
Malmö26,8 %+1,2 %
Osby23,2 %−1,0 %
Perstorp33,8 %−1,2 %
Simrishamn20,0 %−3,3 %
Sjöbo16,5 %−0,5 %
Skurup20,8 %−1,8 %
Staffanstorp12,1 %−1,9 %
Svalöv14,7 %−0,7 %
Svedala15,5 %−0,3 %
Tomelilla19,5 %−7,1 %
Trelleborg18,7 %+0,5 %
Vellinge12,1 %−2,0 %
Ystad19,6 %−2,3 %
Ängelholm17,1 %−0,3 %
Åstorp22,9 %+1,2 %
Örkelljunga19,9 %−3,1 %
Östra Göinge37,0 %−4,6 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv17,5 %+5,0 %
Bromölla17,1 %+2,4 %
Burlöv16,2 %+0,3 %
Båstad9,5 %+0,2 %
Eslöv13,8 %+1,1 %
Helsingborg13,3 %+1,0 %
Hässleholm14,9 %+1,5 %
Höganäs10,5 %+0,9 %
Hörby13,7 %+0,7 %
Höör10,9 %+0,7 %
Klippan14,6 %+3,2 %
Kristianstad15,3 %+1,4 %
Kävlinge12,5 %+1,6 %
Landskrona14,4 %+3,1 %
Lomma6,4 %−0,6 %
Lund7,2 %0,0 %
Malmö16,6 %+1,4 %
Osby14,7 %+1,9 %
Perstorp20,2 %+0,2 %
Simrishamn9,0 %−0,1 %
Sjöbo11,6 %+1,9 %
Skurup11,7 %−0,1 %
Staffanstorp10,3 %+0,8 %
Svalöv12,1 %+2,9 %
Svedala10,6 %+0,7 %
Tomelilla9,6 %−3,0 %
Trelleborg11,8 %+1,1 %
Vellinge6,7 %+0,3 %
Ystad10,0 %−0,2 %
Ängelholm8,9 %+0,8 %
Åstorp15,4 %+2,1 %
Örkelljunga11,3 %+0,7 %
Östra Göinge21,0 %+1,3 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.


Bevaka nyheter om Arbetslöshet i Skåne län

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy