Arbetslösheten stiger för 21:a månaden i följd i Värmland

2021-04-15 Värmlands län Arbetslöshet

Sedan juni 2019 har arbetslösheten i Värmlands län ökat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Under mars månad rapporterade Värmland en total arbetslöshet på 8,4 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,5 procentenheter). Även i Sverige stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 11 245 av 133 869 invånare i åldern 16 till 64 år i Värmlands län var inskrivna som arbetssökande (792 fler än i mars i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Värmland är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan juni 2019 har arbetslösheten gått upp från 6,4 till 8,4 procent.

Värmland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i 19 av 21 län. Störst är ökningen i Stockholm där arbetslösheten stiger med 1,3 procentenheter.

Den ökande arbetslösheten gör att Värmland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Sverige. Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (6,4 procent), medan Södermanland har den högsta (10,9 procent). För att Värmland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 677 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i mars jämfört med året innan (+0,8 procentenheter) och ligger nu på 8,4 procent. 237 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,3 procent i Värmland under mars månad, motsvarande 4 820 av 19 835 personer. Det är 0,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+238 om man räknar personer). Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de 14 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,9 procentenheter i Värmland. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Värmland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,8 procentenheter). I mars var 13,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 823 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 230 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Värmland stigit 22 månader i följd (upp från 8,1 procent i maj 2019 till 13,1 procent nu).

Medan Värmland har ungefär samma total arbetslöshet som Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten 2,0 procentenheter högre i Värmland.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
VärmlandSverige
Hela arbetskraften8,4 %+0,5 % 8,4 %+0,8 %
Bland utlandsfödda24,3 %−0,1 % 19,9 %+0,8 %
Bland ungdomar13,1 %+1,8 % 11,1 %+1,3 %
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika7,8 %+0,7 %
Eda9,2 %+1,6 %
Filipstad11,7 %−0,7 %
Forshaga8,4 %+0,6 %
Grums10,3 %+1,7 %
Hagfors8,2 %+1,0 %
Hammarö4,8 %+0,2 %
Karlstad8,4 %+0,5 %
Kil6,5 %+0,1 %
Kristinehamn10,4 %+0,5 %
Munkfors8,9 %+0,2 %
Storfors10,6 %+1,2 %
Sunne6,4 %+0,5 %
Säffle11,4 %−0,2 %
Torsby6,5 %+0,3 %
Årjäng7,1 %+1,2 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika21,1 %+1,0 %
Eda22,3 %+4,6 %
Filipstad34,6 %−0,7 %
Forshaga23,5 %+0,9 %
Grums30,1 %+2,6 %
Hagfors21,3 %+0,4 %
Hammarö15,1 %+1,1 %
Karlstad22,5 %−0,2 %
Kil23,5 %−0,7 %
Kristinehamn31,6 %−1,1 %
Munkfors24,4 %−1,8 %
Storfors23,4 %−1,2 %
Sunne21,8 %−0,7 %
Säffle38,6 %−3,0 %
Torsby19,1 %−1,2 %
Årjäng19,3 %−0,5 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Arvika14,7 %+1,7 %
Eda11,2 %+2,3 %
Filipstad13,8 %−0,4 %
Forshaga18,8 %+3,0 %
Grums17,9 %+6,6 %
Hagfors13,0 %+3,3 %
Hammarö13,3 %+2,2 %
Karlstad10,8 %+0,5 %
Kil15,3 %+5,2 %
Kristinehamn17,8 %+4,1 %
Munkfors14,1 %+2,9 %
Storfors17,7 %+3,9 %
Sunne9,3 %+0,4 %
Säffle18,1 %+1,3 %
Torsby11,7 %+1,9 %
Årjäng12,0 %+5,0 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.


Bevaka nyheter om Arbetslöshet i Värmlands län

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy