Arbetslösheten stiger för 22:a månaden i följd i Gävleborg

2021-04-15 Gävleborgs län Arbetslöshet

Sedan maj 2019 har arbetslösheten i Gävleborgs län ökat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Under mars månad rapporterade Gävleborg en total arbetslöshet på 10,6 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,4 procentenheter). Även i Sverige stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 14 797 av 139 594 invånare i åldern 16 till 64 år i Gävleborgs län var inskrivna som arbetssökande (596 fler än i mars i fjol).

Det är 22:a månaden i följd som arbetslösheten i Gävleborg är högre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 9,1 till 10,6 procent.

Gävleborg är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i 19 av 21 län. Störst är ökningen i Stockholm där arbetslösheten stiger med 1,3 procentenheter.

Gävleborg hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (10,6 procent i länet, jämfört med 8,4 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (6,4 procent), medan Södermanland har den högsta (10,9 procent). För att Gävleborg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 5 863 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i mars jämfört med året innan (+0,8 procentenheter) och ligger nu på 8,4 procent. 237 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 29,8 procent i Gävleborg under mars månad, motsvarande 6 796 av 22 805 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−175 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan februari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 41,4 till 29,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 19,2 procentenheter i Gävleborg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Gävleborg om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså minskar i Gävleborg så ökar den i Sverige. Jämfört med mars förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i riket ökat med 0,8 procentenheter (till 19,9 procent). Trots den senaste nedgången har Gävleborg med andra ord fortfarande högre arbetslöshet bland utlandsfödda än Sverige.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+2,4 procentenheter). I mars var 17,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 2 474 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 314 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Gävleborg stigit 19 månader i följd (upp från 14,1 procent i augusti 2019 till 17,5 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Gävleborg högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 6,4 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
GävleborgSverige
Hela arbetskraften10,6 %+0,4 % 8,4 %+0,8 %
Bland utlandsfödda29,8 %−1,4 % 19,9 %+0,8 %
Bland ungdomar17,5 %+2,4 % 11,1 %+1,3 %
Total arbetslöshet i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bollnäs10,8 %−0,3 %
Gävle10,9 %+1,1 %
Hofors10,3 %−0,6 %
Hudiksvall8,7 %+0,7 %
Ljusdal10,1 %+0,7 %
Nordanstig8,1 %+1,2 %
Ockelbo10,0 %−1,1 %
Ovanåker9,2 %+0,4 %
Sandviken11,9 %−0,7 %
Söderhamn11,8 %0,0 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bollnäs33,1 %−4,0 %
Gävle28,1 %+0,6 %
Hofors29,3 %−4,9 %
Hudiksvall24,7 %+0,4 %
Ljusdal30,9 %−0,4 %
Nordanstig25,9 %+1,5 %
Ockelbo32,2 %−5,7 %
Ovanåker36,4 %+3,6 %
Sandviken31,4 %−5,3 %
Söderhamn35,7 %−2,3 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bollnäs18,1 %+1,0 %
Gävle16,4 %+3,1 %
Hofors23,7 %+3,8 %
Hudiksvall16,4 %+2,4 %
Ljusdal14,3 %−0,2 %
Nordanstig17,3 %+3,6 %
Ockelbo13,2 %−2,6 %
Ovanåker15,1 %−1,9 %
Sandviken20,3 %+4,0 %
Söderhamn21,1 %+2,2 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.


Bevaka nyheter om Arbetslöshet i Gävleborgs län

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy