Uppåtgående utsläppstrend bruten i Värmland – men fortfarande långt från klimatmålen

2021-04-12 Värmlands län Utsläpp av växthusgaser från industrin

Efter några års uppåtgående trend, så har industriutsläppen av växthusgaser i Värmlands län vänt ner igen.

Värmlandsindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 189 000 ton koldioxid under år 2020. Det är nio procent mindre än året innan.

Den enskilt största utsläpparen i Värmlands län var Stora Enso, med Stora Enso Skoghalls bruk. Anläggningen stod ensam för omkring en fjärdedel av länets samlade utsläpp av växthusgaser. Deras utsläpp är dock något mindre än året innan.

De tio största utsläpparna i Värmlands län (ton CO₂-ekvivalenter)
AnläggningÄgareUtsläppSektor
Stora Enso Skoghalls brukStora Enso45 282Pappers- och massaindustri samt tryckerier
Hagfors JernverkUddeholms31 015Järn- och stålindustri
Åmotfors EnergiÅmotfors Energi30 984El och fjärrvärme
Gruvöns brukBillerudKorsnäs Sweden21 955Pappers- och massaindustri samt tryckerier
HedenverketKarlstads Energi21 072El och fjärrvärme
Nordic Paper SeffleNordic Paper Seffle10 711Pappers- och massaindustri samt tryckerier
Björneborg SteelBjörneborg Steel8 914Järn- och stålindustri
Rottneros brukRottneros Bruk7 299Pappers- och massaindustri samt tryckerier
Bäckhammars brukNordic Paper Bäckhammar7 041Pappers- och massaindustri samt tryckerier
Akzo Nobel Adhesives ÅngcentralAkzo Nobel Adhesives2 230Kemiindustri

Rekordminskning i landet som helhet

Industrins utsläpp står för omkring en tredjedel av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige (de så kallade territoriella utsläppen). Landets industriutsläpp har sakta minskat de senaste decennierna, från en topp i mitten av 1990-talet, men minskningen har varit långsam.

Fjolåret sticker ut med en rekordstor utsläppsminskning, på nästan tolv procent. En del av minskningen kan förklaras med produktionstapp till följd av covid-19-pandemin, och av en varm inledning på vintern. Men en del tycks också vara av mer permanent karaktär.

– Inom energisektorn har flera anläggningar fasat ut kol och torv ur sin mix. Det är finns ju ingen garanti att det är permanent, men där har ju skett en faktisk förändring, säger Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Fortfarande är dock den nedåtgående kurvan för flack för att möta de nationella klimatmålen.

– Det kommer att krävas en ganska drastisk förändring framöver, säger Roman Hackl, som konstaterar att handeln med utsläppsrätter ännu inte har gett samma effekt på utsläppen i Sverige som i en del andra europeiska länder.

– För att driva en förändring i Sverige är priserna fortfarande för låga, eftersom eftersom industrin vi har här har högre omställningskostnader. Då skulle det krävas högre priser.

www.newsworthy.se/koldioxidbudget/ kan du läsa mer om hur stora utsläppsminskningar som krävs för att nå de klimatmålet, nerbrutet län för län.

De största utsläppen i Sverige kommer från stålindustrin, och den största utsläpparen i hela landet är liksom tidigare år SSAB, med sitt stora stålverk i Luleå, följda av Cementa och Preem.

I Naturvårdsverkets statistik finns de industrier som ingår EU:s handel med utsläppsrätter. Det är i praktiken alla större industrier och kraft- och värmeanläggningar. All data finns hos Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se


Bevaka nyheter om Utsläpp av växthusgaser från industrin i Värmlands län

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy