Mindre industriutsläpp i Gävleborg – men fortfarande långt från klimatmålen

2021-04-12 Gävleborgs län Utsläpp av växthusgaser från industrin

Industrin står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Nya siffror från Naturvårdsverket visar en rekordminskning i fjol, på tolv procent. Även i Gävleborgs län minskade industrins utsläpp av växthusgaser, för tredje året i rad.

Gävleborgsindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 261 000 ton koldioxid under år 2020. Det är åtta procent mindre än året innan.

Den enskilt största utsläpparen i Gävleborgs län var Sandvik Materials Technology. Anläggningen stod ensam för omkring en tredjedel av länets samlade utsläpp av växthusgaser. Deras utsläpp är dock något mindre än året innan.

De tio största utsläpparna i Gävleborgs län (ton CO₂-ekvivalenter)
AnläggningÄgareUtsläppSektor
Sandvik Materials TechnologySandvik Materials Technology81 691Järn- och stålindustri
Ovako Sweden, HoforsOvako Sweden60 434Järn- och stålindustri
KVV BjörksätraSandviken Energi33 007El och fjärrvärme
SäverstaverketBollnäs Energi29 068El och fjärrvärme
Sandarne kalkverkSMA Mineral19 393Mineralindustri (exkl. metaller)
Iggesunds brukIggesund Paperboard16 536Pappers- och massaindustri samt tryckerier
Gävle BrukBillerudKorsnäs Skog & Industri14 258Pappers- och massaindustri samt tryckerier
Vallviks brukVallviks Bruk5 604Pappers- och massaindustri samt tryckerier
Värmevärden i Hofors ÅngcentralenVärmevärden i Hofors336El och fjärrvärme
PC Iggesund, HudiksvallVärmevärden250El och fjärrvärme

Rekordminskning i landet som helhet

Industrins utsläpp står för omkring en tredjedel av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige (de så kallade territoriella utsläppen). Landets industriutsläpp har sakta minskat de senaste decennierna, från en topp i mitten av 1990-talet, men minskningen har varit långsam.

Fjolåret sticker ut med en rekordstor utsläppsminskning, på nästan tolv procent. En del av minskningen kan förklaras med produktionstapp till följd av covid-19-pandemin, och av en varm inledning på vintern. Men en del tycks också vara av mer permanent karaktär.

– Inom energisektorn har flera anläggningar fasat ut kol och torv ur sin mix. Det är finns ju ingen garanti att det är permanent, men där har ju skett en faktisk förändring, säger Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Fortfarande är dock den nedåtgående kurvan för flack för att möta de nationella klimatmålen.

– Det kommer att krävas en ganska drastisk förändring framöver, säger Roman Hackl, som konstaterar att handeln med utsläppsrätter ännu inte har gett samma effekt på utsläppen i Sverige som i en del andra europeiska länder.

– För att driva en förändring i Sverige är priserna fortfarande för låga, eftersom eftersom industrin vi har här har högre omställningskostnader. Då skulle det krävas högre priser.

www.newsworthy.se/koldioxidbudget/ kan du läsa mer om hur stora utsläppsminskningar som krävs för att nå de klimatmålet, nerbrutet län för län.

De största utsläppen i Sverige kommer från stålindustrin, och den största utsläpparen i hela landet är liksom tidigare år SSAB, med sitt stora stålverk i Luleå, följda av Cementa och Preem.

I Naturvårdsverkets statistik finns de industrier som ingår EU:s handel med utsläppsrätter. Det är i praktiken alla större industrier och kraft- och värmeanläggningar. All data finns hos Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se


Bevaka nyheter om Utsläpp av växthusgaser från industrin i Gävleborgs län

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy