Nya siffror: Invånarna i Jämtland lever mindre isolerat

2021-04-09 Jämtlands län Rörlighet under coronaepidemin

I Jämtlands län är utelivet just nu mer aktivt än det var under april 2020, när första covid-19-vågen slog till. Och nya data från Google visar tecken på minskad isolering.

Hur står sig den svenska isoleringsuthåligheten in i tredje vågen av coronapandemin? Med hjälp av data från Google kan vi mäta hur besök till olika typer av platser förändras, jämfört med innan pandemin, under första vågen och början av året.

Googles senaste siffror visar att invånarna i Jämtland rörde sig mer ute på stan i mars, jämfört med februari, men fortfarande långt mindre än innan pandemin bröt ut. I Jämtland var aktiviteten på kaféer, restauranger, köpcentra, biografer och bibliotek 15 procent lägre än vanligt den senaste månaden.

Datan för andra typer av platser visar att invånarna i Jämtland just nu tillbringar mindre tid på arbetsplatsen och på knutpunkter i kollektivtrafiken än innan pandemin, medan vi ser en större aktivitet i hemmet.

Ladda ner den här grafen som png

I följande graf jämför vi den senaste månadens aktivitet på olika platser i Jämtland jämfört med första vågen.

Ladda ner den här grafen som png

Google använder en fem veckors-period i januari och februari 2020 som referens.

De flesta isolerar sig mer nu än i första vågen

Sett till hela landet registrerar Google just nu betydligt mindre aktivitet på barer, restauranger och köpcentrum nu än i april under den första vågen.

Det finns några undantag, som Jämtland och Dalarna, vilket sannolikt kan förklaras av fjällturismen. Men i de allra flesta län rör man sig mindre på stan nu än förra våren.

Ladda ner den här grafen som png

Även stationer och kollektivtrafik har rejält mycket mindre aktivitet nu än under första vågen, medan arbetsplatser på det stora hela ligger på samma nivå.

Metod: Så analyserar vi Googles data över rörlighet

  • Google publicerar varje vecka aggregerad och anonymiserad data över hur mycket aktiviteten ökat och minskat på olika typer av platser. Statistik bygger på användare som har platshistorik påslagen och är inte nödvändigtvis helt representativ för hela befolkningen.
  • Om ett län inte har tillräcklig data för perioden har siffrorna inte tagits med, som till exempel Gotland.
  • Statistiken sträcker sig till och med 4 april. Vi har räknat ut ett medeltal för de föregående fyra veckorna, som vi jämför med medeltalet för april 2020, och med Googles egen referensperiod i januari och februari 2020.
  • För arbetsplatser har vi bara räknat med veckodagar, lördagar och söndagar är därmed borträknade från vår analys. För att stora helgdagars avvikande aktivitetsnivå inte ska påverka resultatet exkluderar vi även dessa från våra uträkningar.
  • Går det att se någon effekt av restriktioner? Vi fördjupar oss i det här.
  • På Google hittar du all rådata för nedladdning och närmare metodbeskrivning för hur datan samlats in.


Bevaka nyheter om Rörlighet under coronaepidemin i Jämtlands län

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy