Arbetslösheten stiger i 13 av 13 kommuner i Jönköpings län

2020-10-12 Jönköpings län Arbetslöshet

En stor andel av kommunerna i Jönköpings län såg under september månad en växande arbetslöshet. Även i länet som helhet ökar arbetslösheten betydligt.

Under september månad rapporterade Jönköpings län en total arbetslöshet på 7,6 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,6 procentenheter). Även i Sverige stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 13 957 av 183 645 invånare i åldern 16 till 64 år i Jönköpings län var inskrivna som arbetssökande (3 200 fler än i september i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten stiger i Jönköpings län. Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 5,6 till 7,6 procent.

Jönköpings län är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går uppåt. Vi ser, i själva verket, just nu en uppgång i samtliga län. Störst är ökningen i Stockholm där arbetslösheten stiger med 2,7 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Jönköpings län alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Sverige (7,6 procent i länet, jämfört med 9,0 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (6,7 procent), medan Södermanland har den högsta (11,6 procent). För att Jönköpings län skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 1 653 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i september jämfört med året innan (+2,0 procentenheter) och ligger nu på 9,0 procent. 283 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,7 procent i Jönköpings län under september månad, motsvarande 8 245 av 39 831 personer. Det är 1,6 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+1 452 om man räknar personer). Därmed stiger de utlandsföddas arbetslöshet för sjätte månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda ökat från 19,0 till 20,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,1 procentenheter i Jönköpings län. Det är ungefär samma skillnad som för ett år sedan.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Jönköpings län om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+2,7 procentenheter). I september var 10,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 2 329 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 572 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Jönköpings län stigit 16 månader i följd (upp från 6,4 procent i maj 2019 till 10,5 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Jönköpings län lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,3 procentenheter.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
Jönköpings länSverige
Hela arbetskraften7,6 %+1,6 % 9,0 %+2,0 %
Bland utlandsfödda20,7 %+1,6 % 21,4 %+2,1 %
Bland ungdomar10,5 %+2,7 % 12,8 %+3,7 %
Total arbetslöshet i Jönköpings län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Aneby7,3 %+1,6 %
Eksjö8,3 %+0,6 %
Gislaved8,7 %+1,9 %
Gnosjö7,1 %+1,9 %
Habo4,1 %+0,7 %
Jönköping6,8 %+1,6 %
Mullsjö5,1 %+0,5 %
Nässjö10,4 %+1,5 %
Sävsjö9,6 %+1,6 %
Tranås10,3 %+2,5 %
Vaggeryd6,5 %+2,0 %
Vetlanda7,8 %+1,7 %
Värnamo7,2 %+1,6 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jönköpings län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Aneby27,1 %−0,9 %
Eksjö28,8 %−3,0 %
Gislaved20,9 %+2,0 %
Gnosjö15,0 %+2,7 %
Habo18,4 %−0,2 %
Jönköping17,8 %+1,7 %
Mullsjö16,2 %+2,4 %
Nässjö28,4 %−0,5 %
Sävsjö28,8 %+1,0 %
Tranås32,2 %+1,8 %
Vaggeryd16,8 %+4,0 %
Vetlanda23,2 %+2,2 %
Värnamo17,3 %+2,8 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jönköpings län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Aneby12,6 %+3,7 %
Eksjö12,5 %+2,0 %
Gislaved13,2 %+3,8 %
Gnosjö9,1 %+3,0 %
Habo11,0 %+4,1 %
Jönköping7,5 %+1,5 %
Mullsjö8,2 %−0,5 %
Nässjö14,4 %+2,2 %
Sävsjö13,8 %+4,2 %
Tranås16,5 %+6,4 %
Vaggeryd13,5 %+5,6 %
Vetlanda12,6 %+4,6 %
Värnamo10,1 %+2,2 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.


Jens Finnäs
jens@newsworthy.se

Bevaka nyheter om Arbetslöshet i Jönköpings län

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy