Arbetslösheten ökar mer i Eda än i andra kommuner i Värmland

2020-08-17 Eda kommun Arbetslöshet

16 av 16 kommuner i Värmlands län såg en ökande arbetslöshet i juli. Eda var en av de kommuner i länet där ökningen var störst.

Under juli månad rapporterade Eda en total arbetslöshet på 8,9 procent. Det är en ökning med 3,9 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Värmlands län stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 312 av 3 506 invånare i åldern 16 till 64 år i Eda kommun var inskrivna som arbetssökande (144 fler än i juli i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten stiger i Eda. Sedan oktober 2019 har arbetslösheten gått upp från 5,7 till 8,9 procent.

Eda är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går uppåt. Vi ser, i själva verket, just nu en uppgång i samtliga kommuner. Störst är ökningen i just Eda. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den ökande arbetslösheten gör att Eda nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Värmlands län. Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (5,3 procent), medan Säffle har den högsta (12,3 procent). För att Eda skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hammarö skulle 126 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i juli med 2,3 procentenheter jämfört med året innan och ligger nu på 9,2 procent. 286 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,5 procent i Eda under juli månad, motsvarande 180 av 878 personer. Det är 7,9 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+88 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,6 procentenheter i Eda. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+4,0 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Eda om man jämför med andra kommuner i Värmland.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+5,4 procentenheter). I juli var 11,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 43 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 21 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Eda stigit tio månader i följd (upp från 7,2 procent i september 2019 till 11,3 procent nu).

Medan Eda har ungefär samma total arbetslöshet som Värmland, ligger ungdomsarbetslösheten 3,4 procentenheter lägre i Eda.

Tabeller

Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arvika8,3 %+3,8 %
Eda8,9 %+3,9 %
Filipstad11,8 %+1,6 %
Forshaga7,7 %+0,8 %
Grums9,6 %+2,5 %
Hagfors7,9 %+1,3 %
Hammarö5,3 %+1,3 %
Karlstad9,4 %+2,4 %
Kil7,3 %+2,4 %
Kristinehamn11,3 %+2,8 %
Munkfors9,8 %+1,7 %
Storfors10,1 %+2,6 %
Sunne6,6 %+2,4 %
Säffle12,3 %+1,6 %
Torsby7,0 %+2,8 %
Årjäng7,1 %+2,2 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arvika22,1 %+6,4 %
Eda20,5 %+7,9 %
Filipstad34,2 %−4,2 %
Forshaga23,3 %+0,1 %
Grums29,6 %+1,5 %
Hagfors23,0 %−1,7 %
Hammarö15,7 %+2,0 %
Karlstad25,3 %+3,5 %
Kil27,5 %+6,7 %
Kristinehamn34,9 %+2,2 %
Munkfors30,4 %−1,2 %
Storfors25,1 %−1,0 %
Sunne24,1 %+2,4 %
Säffle42,1 %−2,5 %
Torsby22,2 %+5,2 %
Årjäng21,9 %+4,0 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arvika15,0 %+6,7 %
Eda11,3 %+5,4 %
Filipstad14,7 %+2,6 %
Forshaga18,5 %+6,4 %
Grums15,7 %+4,7 %
Hagfors12,0 %+4,5 %
Hammarö15,1 %+4,4 %
Karlstad13,9 %+5,0 %
Kil14,5 %+3,3 %
Kristinehamn19,4 %+8,6 %
Munkfors16,1 %+6,7 %
Storfors14,8 %+4,9 %
Sunne11,4 %+4,9 %
Säffle20,0 %+3,7 %
Torsby13,5 %+7,2 %
Årjäng11,4 %+3,9 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.


Prenumerera på nyheter om Arbetslöshet