Airbnb

Analys
Airbnb-marknaden i Sverige

I en serie rapporter analyserar vi uthyrningsmarknaden med unik data.

Sommaren 2020: Utländskt besöksras – men fler svenskar

2020-09-09

Corona-pandemin satte sitt avtryck på turismsommaren 2020. Svenskarna semestrade på hemmaplan, samtidigt som antalet utländska besökare störtdök.

I den här rapporten analyserar vi bland recensionsdata för att visa på det här dramatiska skiftet.

Sommaren 2020: Utländskt besöksras – men fler svenskar

Inför sommaren 2020: Så här bokningstrycket

2020-06-22

I vår första rapport analyserar vi det regionala utbudet av Airbnb-boenden med särskilt fokus på bokningsläget inför sommaren 2020.

Inför sommaren 2020: Så här bokningstrycket

Bevaka nyheter om Airbnb-marknaden