Senaste Flyktingmottagande
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Efter Rysslands invasion: Tingsryd tar emot många asylsökande

Under första månaden efter Rysslands invasion av Ukraina har ungefär 29 000 personer sökt asyl i Sverige. Sett till folkmängd har Tingsryd hittills tagit emot en stor del.
Efter Rysslands invasion: Tingsryd tar emot många asylsökande