Chansen att få en vit jul minskar

Det är tio år sedan hela Sverige senast hade en vit jul. Frågan är om det någonsin kommer att hända igen.

Klimatförändringen gör att sannolikheten att få en vit jul i Sverige kommer att minska dramatiskt.
Med hjälp av SMHI:s klimatmodeller har vi – kommun för kommun – tagit reda på hur många snödagar som kommer gå förlorade.

Klimatförändringen göra att vintrarna i Sverige kommer bli allt kortare. Frågan är inte om vi kommer att ha färre dagar med snö, utan snarare hur många. Det här är någonting som SMHI gör detaljerade analyser om.

I dag är det bara några platser i Sveriges sydligaste del som, i snitt, får färre än tio dagar med snö per vinter. I slutet av århundradet kommer den gränsen ha flyttats upp åtminstone till stora delar av Götaland. Fortsätter utsläppen i dagens takt beräknas den flytta så långt norrut som Gävle.

alt_text

En typisk vinter kan man iStockholm räkna med ungefär en och en halv månad med snö på marken. Detta bygger på åren 1991-2013. År 2070 tror klimatforskare att det kan ha fallit till bara mellan fyra och 15 dagar med snö, beroende på hur kraftfullt världen agerar mot klimatförändringar.

Stockholm förlorar minst 29 snödagar

På motsvarande sätt förväntas Göteborg och Malmö tappa över hälften av sina snödagar och Umeå förlora över två månaders snö. Och kommer det att gå att åka något Vasalopp när Sälen och Mora blir av med över en månads snö?

Så här många snödagar förlorar din hemkommun

Norrland kommer att förlora flesta antal dagar med snö, men relativt sett är det de södra delarna av landet som tappar mest. I delar av Skåne förväntas minst 75 procent av alla dagar med snö försvinna. Också i ett moderat klimatscenario, där vi lyckas begränsa utsläppen kännbart, är till exempel Trollhättan i praktiken snöfritt år 2070.

Exakt hur många snödagar som går förlorade kommer bero på i vilken grad vi – mänskligheten – lyckas få ner utsläppen av växthusgaser.

Mycket barmark under 2010-talet

I år, 2020, ser en stor del av Sverige ut att få fira snölöst. Det är inte första gången under de senaste åren.

Sett till det senaste decenniet har man behövt ta sig norr om Stockholm för att ha 50 procents chans till en vit jul. För att vara helt säker på att få vakna till vita vyer har man behövt resa förbi både Hudiksvall, Sundsvall, och Sollefteå.

Så trolig är en vit jul

Senast hela landet hade en vit jul var år 2010. Då fanns minst en decimeter snö vid samtliga mätstationer.

Frågan är om det någonsin kommer att hända igen.

Senaste gången hela landet hade en vit jul var år 2010

Exakt hur många snödagar som går förlorade kommer bero på i vilken grad vi – mänskligheten – lyckas få ner utsläppen av växthusgaser.

Hur ser det ut där du bor?

I god Newsworthy-anda analyserar vi snöchanserna kommun för kommun.

Jobbar du på en lokaltidning är du också fri att återpublicera innehållet med hänvisning till nyhetstjänsten Newsworthy.

Subscribe to news about Climate and climate change

Om Newsworthy

Who has developed Newsworthy?

Newsworthy is developed by Jens Finnäs and Leo Wallentin from J++ in close collaboration with Måns Magnusson, Ph.D student in statistic at Linköping University. The project recieved funding from Google Digital News Initative in 2016, but is operated indepedently of larger media organizations.

How often do you send newsleads?

We gather and analyze data as soon as it is published. Some data sources are updated often (for example every month), other less frequently.

How can I use the material?

You are free to user and publish all texts, charts and spreadsheets with explicit attribution to Newsworthy.