Så har våldsbrottsligheten utvecklats i Vingåker sedan 1996

Published: 2019-01-23

Har våldsbrotten1 ökat i Vingåkers kommun? Vi har analyserat Brås färska årsstatistik över antal anmälda brott med särskilt fokus på våldsbrottslighet.

Antalet anmälda våldsbrott ökade i fjol

Under 2018 anmäldes 96 våldsbrott i Vingåkers kommun, jämfört med 95 året innan. En ökning alltså. Men hur ser det ut över längre tid?

Det beror på vad man jämför med. Ser man till antalet anmälda brott per invånare ökar anmälningarna på 1 och 15 års sikt, medan antalet jämfört med för 5 år sedan har stått stilla. År 2003 anmäldes 479 våldsbrott per 100 000 invånare, år 2013 anmäldes 1 034, år 2017 anmäldes 1 039 och i fjol 1 046.

Totalt 96 anmälda våldsbrott i fjol är fler än genomsnittet sedan 1996.

Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i Vingåkers kommun
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över ett års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över fem års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över 15 års tid
Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i riket2
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över ett års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över fem års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över 15 års tid

Även i riket är trenden blandad. På ett års sikt minskar anmälningarna, på fem års sikt står stilla de, och femton år har de ökat.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Till exempel kan människor vara olika benägna att polisanmäla brott på olika platser och vid olika tidpunkter. Ökningen av våldsbrottsanmälningar i riket de senaste 20 åren kan därför tolkas på flera sätt.

Enligt Felipe Estrada Dörner, som är professor och kriminolog vid Stockholms universitet, kan man se en minskad tolerans för våldsbrott. Skolor och arbetsplatser anmäler allt oftare brott.

Däremot syns den uppåtgående trenden inte på motsvarande sätt i offerundersökningar och sjukvårdsdata. I Nationella trygghetsundersökningen (NTU), en annan av Brås årliga undersökningar, går det inte att se någon ökad utsatthet för misshandel.

Flest anmälningar i Eskilstuna kommun

I Vingåker anmäldes alltså i fjol 1 046 våldsbrott per 100 000 invånare, vilket ligger nära siffran för hela Södermanlands län (1133). Så här har utvecklingen sett ut över tid:

Utvecklingen i Vingåkers kommun, jämfört med hela Södermanlands län
Antal anmälda våldsbrott i Vingåkers kommun och Södermanlands län

Vingåker hade år 2018 fjärde flest anmälda våldsbrott per invånare av de nio kommunerna i Södermanlands län.

Anmälningar per invånare i andra kommuner i Södermanlands län3

Allt färre dödas i våldsbrott

Brå för sedan 2002 statistik över antalet fall av konstaterat dödligt våld, för var och en av landets polisregioner4. Det ger en kompletterande bild av hur den allra grövsta våldsbrottsligheten förändras.

– När vi ska uttala om oss om hur mycket våld vi har i samhället så är dödligt våld ett bra mått. Sedan kan de siffrorna variera mycket från år till år i länder som Sverige med lite dödligt våld, säger Felipe Estrada Dörner.

– Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25 år sedan. Bilden som ofta sprids om att brottsligheten i Sverige skulle vara utom all kontroll stämmer inte med den bild som forskning ger.

Vingåkers kommun hör till Region Öst, och där var antalet fall av dödligt våld år 2017 uppgick till fem, jämfört med tio året innan. Det är 0,5 fall per 100 000 invånare, att jämföra med 1,1 i hela riket.

I Region Öst ingår även Jönköpings län och Östergötlands län. Motsvarande siffror för år 2018 släpps i mars.

Misshandelsfall är den vanligaste typen av våldsbrott

Brottstypen ”våldsbrott” är samlingskategori som kan delas upp i en rad olika undergrupper. Så här många brott anmäldes i Vingåkers kommun i respektive underkategori.

Antal anmälda brott i underkategorierna till våldsbrott
BrottstypAnmälda brott 2018
Misshandelsfall91
Vållande till kroppsskada eller sjukdom4
Framkallande av fara för annnan1
Vållande till annans död0
Mord- och dråpförsök0

Fotnoter och kommentarer

1 Till våldsbrott räknas här de brott som faller under kapitel 3 i brottsbalken. Framför allt handlar det om misshandel. Tidigare år har Brå själva presenterat en bredare definition av våldsbrott, som even innehållet till exempel rån och våldtäkter, men dessa ingår inte här.

2 Antalet anmälningar per invånare är inte helt jämförbart mellan kommun och rike, eftersom även brott som inte kunnat kopplas till en specifik kommun finns med riksstatistiken. Däremot kan den allmänna trenden jämföras. Alla länssiffror i rapporten bygger på en summering av antal brott per kommun. De saknar med andra ord också brott där det aldrig bokförts någon kommun.

3 Bland små kommuner, där antalet anmälda brott är lågt, varierar den exakta inbördes ordningen på kommunerna ofta från år till år. Anmälningar med många brott förekommer ibland vid exempelvis våldtäktsbrott, och kan få stora utslag på enskilda år.

4 De nuvarande polisregionerna infördes 2015. Äldre siffror är en sammanräknig av länssiffror.


Välj en annan rapport

Subscribe to news about

The best way to get news about in Vingåkers kommun is by setting up an e-mail subscription. Du kan kostnadsfritt prenumerera på nyheter om upp till 20 kommuner och län.

Om Newsworthy

Newsworthy är en nyhetstjänst som genom automatisering hittar lokala nyheter i stora mängder statistik. Syftet är att hjälpa lokala redaktioner jobba med seriös, datadriven journalistik.

Vem ligger bakom Newsworthy?

Newsworthy har utvecklats av frilansbyrån J++ Stockholm tillsammans med statistikern Måns Magnusson. Tjänsten har fått finansiering från Google Digital News Initative in 2016, men drivs som ett initiativ helt fristående befintliga mediehus.

Hur kan jag använda materialet?

Du kan fritt använda och publicera samtliga texter, grafer och bakomliggande data med hänvisning till nyhetsjänsten Newsworthy.