Så har våldsbrottsligheten utvecklats i Filipstad sedan 1996

2019-01-31 Filipstads kommun Reported crime

Har våldsbrotten1 ökat i Filipstads kommun? Vi har analyserat Brås färska årsstatistik över antal anmälda brott med särskilt fokus på våldsbrottslighet.

Antalet anmälda våldsbrott ökar över tid

Under 2018 anmäldes 139 våldsbrott i Filipstads kommun, jämfört med 129 året innan. En ökning alltså. Men hur ser det ut över längre tid?

Ser man till antalet anmälda brott per invånare ökar våldsbrotten över tid. Sedan i fjol är ökningen 9 procent, på fem år i snitt 5 procent och på femton år har antalet anmälda våldsbrott per invånare ökat med 6 procent per år.

Totalt 139 anmälda våldsbrott i fjol är fler än genomsnittet sedan 1996.

Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i Filipstads kommun
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över ett års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över fem års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över 15 års tid
Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i riket2
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över ett års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över fem års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över 15 års tid

I hela riket är den här trenden inte lika entydig. På ett års sikt minskar anmälningarna, på fem års sikt står stilla de, medan vi på femton år ser en ökning.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Till exempel kan människor vara olika benägna att polisanmäla brott på olika platser och vid olika tidpunkter. Ökningen av våldsbrottsanmälningar i riket de senaste 20 åren kan därför tolkas på flera sätt.

Enligt Felipe Estrada Dörner, som är professor och kriminolog vid Stockholms universitet, kan man se en minskad tolerans för våldsbrott. Skolor och arbetsplatser anmäler allt oftare brott.

Däremot syns den uppåtgående trenden inte på motsvarande sätt i offerundersökningar och sjukvårdsdata. I Nationella trygghetsundersökningen (NTU), en annan av Brås årliga undersökningar, går det inte att se någon ökad utsatthet för misshandel.

Fler anmälningar än i länet

I Filipstad anmäldes alltså i fjol 1 289 våldsbrott per 100 000 invånare, vilket är 94 procent fler än i hela Värmlands län. Så här har utvecklingen sett ut över tid:

Utvecklingen i Filipstads kommun, jämfört med hela Värmlands län
Antal anmälda våldsbrott i Filipstads kommun och Värmlands län

Filipstad hade år 2018 allra flest anmälda våldsbrott per invånare av de 16 kommunerna i Värmlands län.

Anmälningar per invånare i andra kommuner i Värmlands län3

Allt fler dödas i våldsbrott

Brå för sedan 2002 statistik över antalet fall av konstaterat dödligt våld, för var och en av landets polisregioner4. Det ger en kompletterande bild av hur den allra grövsta våldsbrottsligheten förändras.

– När vi ska uttala om oss om hur mycket våld vi har i samhället så är dödligt våld ett bra mått. Sedan kan de siffrorna variera mycket från år till år i länder som Sverige med lite dödligt våld, säger Felipe Estrada Dörner.

– Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25 år sedan. Bilden som ofta sprids om att brottsligheten i Sverige skulle vara utom all kontroll stämmer inte med den bild som forskning ger.

Filipstads kommun hör till Region Bergslagen, och där var antalet fall av dödligt våld år 2017 uppgick till nio, jämfört med åtta året innan. Det är 1 fall per 100 000 invånare, att jämföra med 1,1 i hela riket.

I Region Bergslagen ingår även Örebro län och Dalarnas län. Motsvarande siffror för år 2018 släpps i mars.

Misshandelsfall är den vanligaste typen av våldsbrott

Brottstypen ”våldsbrott” är samlingskategori som kan delas upp i en rad olika undergrupper. Så här många brott anmäldes i Filipstads kommun i respektive underkategori.

Antal anmälda brott i underkategorierna till våldsbrott
BrottstypAnmälda brott 2018
Misshandelsfall132
Vållande till kroppsskada eller sjukdom3
Mord- och dråpförsök2
Vållande till annans död1
Framkallande av fara för annnan1

Fotnoter och kommentarer

1 Till våldsbrott räknas här de brott som faller under kapitel 3 i brottsbalken. Framför allt handlar det om misshandel. Tidigare år har Brå själva presenterat en bredare definition av våldsbrott, som even innehållet till exempel rån och våldtäkter, men dessa ingår inte här.

2 Antalet anmälningar per invånare är inte helt jämförbart mellan kommun och rike, eftersom även brott som inte kunnat kopplas till en specifik kommun finns med riksstatistiken. Däremot kan den allmänna trenden jämföras. Alla länssiffror i rapporten bygger på en summering av antal brott per kommun. De saknar med andra ord också brott där det aldrig bokförts någon kommun.

3 Bland små kommuner, där antalet anmälda brott är lågt, varierar den exakta inbördes ordningen på kommunerna ofta från år till år. Anmälningar med många brott förekommer ibland vid exempelvis våldtäktsbrott, och kan få stora utslag på enskilda år.

4 De nuvarande polisregionerna infördes 2015. Äldre siffror är en sammanräknig av länssiffror.


Jens Finnäs
jens@newsworthy.se
Datajournalist och grundare av Newsworthy

Välj en annan rapport

Subscribe to news about Filipstads kommun

Om Newsworthy

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik av data. Vår mission är att förstå, förklara och granska samhället med hjälp av data. Vi hittar och producerar nyheter utifrån stora och små mängder statistik.

Newsworthy representerar ett nytt sätt att göra journalistik på. Vi skriver kodbaserade artiklar som lokalanpassas ner på kommun. Det innebär att vi kan presentera över 300 lokala och regionala nyhetsflöden.

Med hjälp av automatisering producerar vi varje månad tusentals lokala nyheter om allt från arbetslöshet och fastighetspriser till brottslighet och klimat. Den löpande, automatiserade bevakningen varvas med djuplodande publiceringar, ofta med ett klimatfokus.

Newsworthy jobbar även på uppdrag av företag, organisationer och myndigheter som vill bli bättre på att kommunicera statistik inom ramen för Newsworthy Content.

Vem ligger bakom tjänsten?

Newsworthy har utvecklats av datajournalistikbyrån J++ Stockholm tillsammans med Måns Magnusson, som är doktor i statistik.

Newsworthy ägs av företaget Journalism Robotics Stockholm Ab.

Hur finansieras Newsworthy?

Newsworthy är en självfinansierad företagsverksamhet med svarta siffror. Finansieringen kommer från ett antal olika källor.

  • Uppdragsjobb. Vi använder vår teknikplattform för att hjälpa företag, organisationer och myndigheter kommunicera statistik och data mot en lokal publik. Det kan till exempel handla om att producera och lokalanpassade pressmeddelanden för alla kommuner, men även regionaliserade debattartiklar, e-postkampanjer och rapporter. Läs mer här.
  • Redaktionella samarbeten. Vid större publiceringar samarbetar vi ofta med riksmedier som Sveriges Natur, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. För oss innebär de här samarbetena ett extra intäktsben, men framför allt en möjlighet att nå en större publik med vår journalistik.
  • Bidrag. Projektet Newsworthy startades genom ett bidrag från Googles Digital News Initiative år 2016. Sedan dess har vi även fått stöd från bland annat EU kommissionen genom initiativet European Data Journalism Network.
  • Frivilliga donationer. Nyhetssajten är öppen och kostnadsfri, men vi välkomnar läsare att stödja oss genom som månadsgivare på Patreon.

Är du journalist? Använda våra artiklar!

Newsworthy har utvecklats med en uttalad ambition om att stärka den lokala journalistiken. Vi välkomnar journalister att använda och vidareutveckla våra artiklar.

Du kan fritt använda och publicera samtliga texter och grafer med explicit referens till Newsworthy.